FNLI verwelkomt SER-advies voor bouwstenen van IMVO-wetgeving

FNLI verwelkomt SER-advies voor bouwstenen van IMVO-wetgeving

18 oktober 2021


In het voorjaar van 2021 heeft het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS) de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd een advies uit te brengen over de inzet van het kabinet richting de Europese Commissie met betrekking tot het verduurzamen van internationale handelsketens. In dit SER-advies dat afgelopen vrijdag is gepubliceerd, geeft zij aan dat verduurzaming in internationale handelsketens vraagt om effectieve Europese IMVO-wetgeving.

De FNLI verwelkomt dit advies van de SER: regelgeving die geharmoniseerd is op Europees niveau zal voedingsmiddelenproducenten helpen om een positieve impact op mens en milieu in internationale toeleveringsketens te realiseren. Een Europese aanpak, in tegenstelling tot een nationaal initiatief, zal uiteindelijk de grootste impact hebben. Vanwege het internationale karakter van de handelsketens is samenwerking op sectorniveau binnen Europa cruciaal. Daarnaast zorgt het voor een internationaal level playing field en leidt het tot zo min mogelijk administratieve lasten. Om te voorkomen dat producten die niet volgens de OESO-standaarden zijn geproduceerd toch op de Europese markt komen, is het van belang dat ook niet-Europese bedrijven aan dezelfde eisen moeten voldoen.

De wet moet gaan gelden voor een brede groep bedrijven, proportioneel naar onder andere de grootte van een bedrijf: zo moeten de nieuwe eisen gaan gelden voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Gefaseerd zullen de eisen voor alle grote bedrijven (>250 medewerkers) verplicht worden, mits de administratieve lasten hanteerbaar blijven. Voor middelgrote bedrijven (50-250 medewerkers) in hoog-risicosectoren, gelden vanaf inwerkingtreding minder gedetailleerde eisen, passend bij hun omvang en context.

Meer over dit SER-advies vindt u hier.