Food Innovation Academy: kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie en voorbeeld van succesvol samenwerkingsverband

Food Innovation Academy: kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie en voorbeeld van succesvol samenwerkingsverband

23 juli 2020


In 2013 richtte FNLI de Taskforce Human Capital Agenda (HCA) Food & Feed op, een strategisch overlegplatform van HR-managers uit alle branches van de FNLI-achterban, Nevedi, en vertegenwoordigers van de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en de vakbonden (CNV en FNV). Aanleiding was de krapte op de arbeidsmarkt en de problemen die de sector ervaarde bij het aantrekken van goed opgeleide medewerkers op mbo en hbo niveau. In 2015 publiceerde deze taskforce de visie van de levensmiddelenindustrie (food & feed) op een doelmatige beroepsopleiding getiteld Leren en werken, werken en leren’. Inzet van deze visie is het behoud van innovatiekracht door betere opleidingen en het verhogen van de instroom van de opleidingen door verbetering van het imago van de sector als aantrekkelijke werkgever.

Sinds 2015 geeft de SOL uitvoering aan de visie van de Taskforce HCA Food & Feed. Een belangrijk onderdeel van deze visie is de regionale samenwerking tussen levensmiddelenbedrijven, opleidingen en overheden. Hieruit zijn de afgelopen jaren verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan zoals de Food Academy Nijkerk, het Bakery Sweets Center, het PCPT en de Food Innovation Academy in Vlaardingen. Bedrijven en scholen werken samen om studenten te werven en in de praktijk van de bedrijven op te leiden.

In Vlaardingen is de afgelopen jaren de Food Innovation Academy (FIA) tot stand gekomen. Hèt kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie in de regio Rotterdam-Den Haag. Een splinternieuwe moderne locatie in Vlaardingen naast de fabriek van Royal Steensma. FIA is de etalage voor de foodsector en een unieke ontmoetingsplek voor foodbedrijven, brancheorganisaties, onderwijs, overheid en overige instanties. Foodstudenten volgen er praktijkonderwijs en doen onderzoek in een inspirerende omgeving met alle faciliteiten. Bedrijven laten er hun personeel scholen of ze organiseren er events en vergaderingen.

Recent heeft het Albeda in Rotterdam de intentie uitgesproken de opleiding Brood & Banket volgend jaar onder te brengen in de FIA. Hiermee verbreedt de FIA van industrieel naar ambachtelijk. De afgelopen maanden voerde Albeda constructief en voortvarend overleg met collega-school Lentiz onderwijsgroep, die vanaf het begin de kartrekkende mbo-partner is binnen de FIA. Omdat Lentiz zelf geen bakkerijopleiding in huis heeft, maar zich meer richt op het opleiden van procesoperators in foodbedrijven, ontstond er ruimte voor een partnerschap tussen beide scholen. Meer over deze samenwerking leest u in dit persbericht.

Eerder al werd ook de opleiding van ambachtelijke ijsmakers in de FIA gevestigd. Wat in 2013 begon met de visie en ideeën van de Taskforce groeit nu uit tot een bruisend praktijkcentrum voor de gehele foodsector.

Meer informatie: Arry Verhage, directeur SOL en projectleider HCA Food & Feed (info@sol-online.nl).