Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

26 maart 2020


Op 23 maart jl. hebben vertegenwoordigers van de FNLI en VNO-NCW gesproken met de bonden (FNV en CNV) over de gezamenlijke uitdagingen ten tijde van de coronacrisis. Een gezamenlijke inzet van alle partijen is essentieel om de keten draaiende te houden.

De FNLI heeft in dit gesprek haar inzet toegelicht om de gehele voedingsmiddelenketen (in de volle breedte en van boer tot bord) zo maximaal mogelijk draaiend te houden. Met name voor medewerkers in de productie betekent dit: ‘alle hens aan dek’. De FNLI realiseert zich terdege dat hiermee een enorme inspanning en commitment wordt gevraagd van deze werknemers. Ook de vakbonden erkenden dit en realiseren zich dat zij ook een belangrijke rol hebben om werknemers in de voedingsmiddelenbranche gezond en gemotiveerd aan het werk te houden.

Van groot belang is dat werknemers van alle schakels in de keten, inclusief alle toeleveranciers en ondersteunende partijen, een beroep kunnen doen op de status van “cruciale beroepsgroep” als dat relevant is: bijvoorbeeld als het gaat om het in aanmerking komen voor kinderopvang of voor specifieke bepalingen voor het woon-werk verkeer. Daarnaast zouden partijen landelijk moeten bekijken of er voor werknemers in deze cruciale beroepen nog fiscale of financiële tegemoetkomingen afgesproken kunnen worden. Dit als blijk van waardering voor hun inzet.

De FNLI blijft gesprekspartner van de verschillende partijen en volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Gerelateerde artikelen

De Corona Calculator geeft ondernemers inzicht in steunregelingen

10 april 2020


MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een ‘Corona Calculator’ ontwikkeld voor ondernemers die onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. Meer informatie én de […]

Stevige pijn van COVID-19 voor voedingsmiddelenproducenten die leveren aan horeca en cateraars

1 december 2020


De COVID-19-pandemie heeft de voedingsmiddelenindustrie in ons land stevig geraakt. Veel producenten van voedingsmiddelen die lijden onder de coronamaatregelen hebben het eerste halfjaar van 2020 te maken gehad met een sterke daling van de omzet, productie, export en winst. De […]

FNLI blijft gevolgen COVID-19 voor levensmiddelenindustrie bij overheid adresseren

23 maart 2020


De FNLI heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) succesvol gepleit voor een zo breed mogelijke definitie van ‘cruciale beroepsgroepen en blijft benadrukken dat deze status behouden moeten blijven. Om de continuïteit van productie en levering op […]