Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

26 maart 2020


Op 23 maart jl. hebben vertegenwoordigers van de FNLI en VNO-NCW gesproken met de bonden (FNV en CNV) over de gezamenlijke uitdagingen ten tijde van de coronacrisis. Een gezamenlijke inzet van alle partijen is essentieel om de keten draaiende te houden.

De FNLI heeft in dit gesprek haar inzet toegelicht om de gehele voedingsmiddelenketen (in de volle breedte en van boer tot bord) zo maximaal mogelijk draaiend te houden. Met name voor medewerkers in de productie betekent dit: ‘alle hens aan dek’. De FNLI realiseert zich terdege dat hiermee een enorme inspanning en commitment wordt gevraagd van deze werknemers. Ook de vakbonden erkenden dit en realiseren zich dat zij ook een belangrijke rol hebben om werknemers in de voedingsmiddelenbranche gezond en gemotiveerd aan het werk te houden.

Van groot belang is dat werknemers van alle schakels in de keten, inclusief alle toeleveranciers en ondersteunende partijen, een beroep kunnen doen op de status van “cruciale beroepsgroep” als dat relevant is: bijvoorbeeld als het gaat om het in aanmerking komen voor kinderopvang of voor specifieke bepalingen voor het woon-werk verkeer. Daarnaast zouden partijen landelijk moeten bekijken of er voor werknemers in deze cruciale beroepen nog fiscale of financiële tegemoetkomingen afgesproken kunnen worden. Dit als blijk van waardering voor hun inzet.

De FNLI blijft gesprekspartner van de verschillende partijen en volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Gerelateerde artikelen

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

31 maart 2020


Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het […]

FNLI blijft gevolgen COVID-19 voor levensmiddelenindustrie bij overheid adresseren

23 maart 2020


De FNLI heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) succesvol gepleit voor een zo breed mogelijke definitie van ‘cruciale beroepsgroepen en blijft benadrukken dat deze status behouden moeten blijven. Om de continuïteit van productie en levering op […]

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) vandaag geopend

6 april 2020


Werkgevers kunnen vanaf vandaag 09.00 uur aankloppen bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen als ze door de coronacrisis omzetverlies lijden. De uitvoeringsorganisatie verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Het UWV verwacht na een complete aanvraag binnen […]