Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

26 maart 2020


Op 23 maart jl. hebben vertegenwoordigers van de FNLI en VNO-NCW gesproken met de bonden (FNV en CNV) over de gezamenlijke uitdagingen ten tijde van de coronacrisis. Een gezamenlijke inzet van alle partijen is essentieel om de keten draaiende te houden.

De FNLI heeft in dit gesprek haar inzet toegelicht om de gehele voedingsmiddelenketen (in de volle breedte en van boer tot bord) zo maximaal mogelijk draaiend te houden. Met name voor medewerkers in de productie betekent dit: ‘alle hens aan dek’. De FNLI realiseert zich terdege dat hiermee een enorme inspanning en commitment wordt gevraagd van deze werknemers. Ook de vakbonden erkenden dit en realiseren zich dat zij ook een belangrijke rol hebben om werknemers in de voedingsmiddelenbranche gezond en gemotiveerd aan het werk te houden.

Van groot belang is dat werknemers van alle schakels in de keten, inclusief alle toeleveranciers en ondersteunende partijen, een beroep kunnen doen op de status van “cruciale beroepsgroep” als dat relevant is: bijvoorbeeld als het gaat om het in aanmerking komen voor kinderopvang of voor specifieke bepalingen voor het woon-werk verkeer. Daarnaast zouden partijen landelijk moeten bekijken of er voor werknemers in deze cruciale beroepen nog fiscale of financiële tegemoetkomingen afgesproken kunnen worden. Dit als blijk van waardering voor hun inzet.

De FNLI blijft gesprekspartner van de verschillende partijen en volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Gerelateerde artikelen

Persbericht – Nieuwe coronamaatregelen: Ketenpartijen out of home opnieuw zwaar getroffen. Zorgen over oplopend ziekteverzuim en testcapaciteit.

14 oktober 2020


De nieuwe maatregelen en de gedeeltelijke lockdown komen hard aan bij bedrijven binnen de voedingsmiddelenindustrie. De industrie begrijpt de maatregelen van het kabinet in het brede belang van de volksgezondheid. Maar dit ingrijpen betekent wel dat de bedrijven opnieuw een […]

#FoodHeroes campagne op social media

22 april 2020


Meer dan ooit blijkt dat de voedingssector van cruciaal belang is. Terwijl het coronavirus ons voorlopig thuishoudt, blijven werknemers in de voedselketen aan het werk voor ons allemaal. Zo zorgen zij ervoor dat de productie en levering van voedingsmiddelen draaiende […]

Bereken NOW subsidie nu inclusief nacalculatie met de vernieuwde AWVN-rekentool

13 mei 2020


Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) kunnen ondernemers subsidie aanvragen en een voorschot op de loonkosten krijgen. Met de vernieuwde rekentool van AWVN kan dat nu ook mét nacalculatie. Werkgeversvereniging AWVN heeft de bestaande rekentool uitgebreid […]