Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

26 maart 2020


Op 23 maart jl. hebben vertegenwoordigers van de FNLI en VNO-NCW gesproken met de bonden (FNV en CNV) over de gezamenlijke uitdagingen ten tijde van de coronacrisis. Een gezamenlijke inzet van alle partijen is essentieel om de keten draaiende te houden.

De FNLI heeft in dit gesprek haar inzet toegelicht om de gehele voedingsmiddelenketen (in de volle breedte en van boer tot bord) zo maximaal mogelijk draaiend te houden. Met name voor medewerkers in de productie betekent dit: ‘alle hens aan dek’. De FNLI realiseert zich terdege dat hiermee een enorme inspanning en commitment wordt gevraagd van deze werknemers. Ook de vakbonden erkenden dit en realiseren zich dat zij ook een belangrijke rol hebben om werknemers in de voedingsmiddelenbranche gezond en gemotiveerd aan het werk te houden.

Van groot belang is dat werknemers van alle schakels in de keten, inclusief alle toeleveranciers en ondersteunende partijen, een beroep kunnen doen op de status van “cruciale beroepsgroep” als dat relevant is: bijvoorbeeld als het gaat om het in aanmerking komen voor kinderopvang of voor specifieke bepalingen voor het woon-werk verkeer. Daarnaast zouden partijen landelijk moeten bekijken of er voor werknemers in deze cruciale beroepen nog fiscale of financiële tegemoetkomingen afgesproken kunnen worden. Dit als blijk van waardering voor hun inzet.

De FNLI blijft gesprekspartner van de verschillende partijen en volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Gerelateerde artikelen

Coronavirus heeft vooralsnog geen implicaties voor Nederlandse voedingsindustrie

27 februari 2020


De FNLI volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Op basis van onze huidige informatie zijn er tot nu toe geen aanleidingen om aan te nemen dat er in Nederland leveringsproblemen ontstaan. De FNLI roept haar leden op […]

Handelsbeperkende maatregelen voor dieren en dierlijke producten in verband met corona

2 april 2020


Een aantal landen hebben, naar aanleiding van de recente corona-pandemie, handelsbeperkende maatregelen voor dieren/dierlijke producten ingesteld.  Lees hier de lijst met landen en hun maatregelen. FacebookTwitterLinkedin

Groen licht voor crisismaatregel herverzekering leverancierskrediet

28 mei 2020


Afgelopen maandag heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor de Nederlandse COVID-19 crisismaatregel om leverancierskredieten te herverzekeren. Door de coronacrisis nemen betalingsrisico’s toe en wordt het verzekeren hiervan bemoeilijkt. Hierdoor dreigen leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen. Nu […]