Invoering statiegeld op kleine PET-flesjes

Invoering statiegeld op kleine PET-flesjes

29 april 2020


De Stichting NederlandSchoon voert namens het verpakkend bedrijfsleven, dus ook namens de Nederlandse levensmiddelenindustrie, de strijd tegen zwerfafval in Nederland.

Uit recent onderzoek blijkt het resultaat van deze strijd echter achter te blijven bij de doelstellingen voor kleine PET-flesjes. Het verpakkend bedrijfsleven en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben daarom na overleg afgesproken om in 2021 statiegeld in te voeren op kleine PET-flesjes. De voorbereidingen zijn begonnen, het gaat immers om een ingrijpende maatregel die niet van de een op de andere dag gerealiseerd kan worden. De invoering wordt georganiseerd door een speciaal daarvoor in het leven geroepen uitvoeringsorganisatie. Consumenten zullen tijdig worden geïnformeerd over de statiegeldregeling voor kleine PET-flesjes.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik consumenten nog eens dringend op te roepen ons te steunen in onze strijd tegen zwerfafval en daarom afval in de afvalbak te gooien. De samenstelling van zwerfafval is zeer divers. Niet alleen PET-flesjes, maar ook bij voorbeeld snoepwikkels, chipszakken en patatbakjes maken er deel van uit.

De consument kan zorgen voor de belangrijkste stap voorwaarts in de strijd tegen zwerfafval. De FNLI is dan ook blij met de door de Staatssecretaris aangekondigde nieuwe nationale campagne tegen zwerfafval met speciale aandacht voor educatie aan jongeren en het belang dat zij hecht aan handhaving door de gemeenten.

Gerelateerde artikelen

FNLI verwelkomt Grondstoffenakkoord agrifoodketen

25 januari 2017


De FNLI is blij met het dinsdag ondertekende Grondstoffenakkoord en onderschrijft de ambities die hierin zijn opgenomen. Bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties committeren zich met dit akkoord aan een versnelling van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het is van […]

FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

8 december 2016


De FNLI heeft besloten om stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. De FNLI verwacht niet dat deze verdergaande reclamebeperkingen de prevalentie van overgewicht en obesitas zullen terugdringen zoals er ook geen bewezen effecten […]

Levensmiddelenindustrie werkt aan terugdringen minerale oliën in verpakkingen

2 mei 2016


FNLI pleit sinds 2012 voor EU-wetgeving Vanavond besteedt TV-programma Radar aandacht aan minerale oliën in verpakkingen van voedingsmiddelen. Minerale oliën kunnen met name voorkomen in verpakkingen gemaakt van gerecycled papier en door het gebruik van inkten op verpakkingen. Veel van […]