Persbericht: Ketenpartijen out-of-home zwaar getroffen: FNLI roept op tot overleg

Persbericht: Ketenpartijen out-of-home zwaar getroffen: FNLI roept op tot overleg

24 april 2020


Den Haag, april 2020 | Niet alleen de horeca en de cateringbranche zijn geraakt door de coronamaatregelen, ook de volledige keten van toeleveranciers is zwaar getroffen. Toeleveranciers die geheel of grotendeels afhankelijk zijn van leveringen aan horeca en out-of-home worden geconfronteerd met dramatisch teruggelopen omzetten. De FNLI heeft op 17 april ketenpartners Koninklijke Horeca Nederland, Veneca en het CBL daarom opgeroepen om gezamenlijk bijzondere maatregelen te bespreken.

Het verlies voor Foodservice in 2020 is €7,1 miljard. Dit blijkt uit doorrekeningen van het FoodService Instituut Nederland op basis van het op een na somberste scenario van het CPB en de effecten zoals die in de eerste vier weken van de lockdown zichtbaar zijn geworden. (1)

Het voortbestaan van veel, vooral kleinere leveranciers staat daarmee op het spel. Het is in het belang van de gehele keten dat deze tak van de voedselketen zo snel mogelijk weer op gang komt. Dit kan uiteraard pas zodra de overheid daartoe het signaal geeft en onder de voorwaarden die gesteld worden aan veilig werken. Deze voorwaarden zijn onderdeel van onder andere de uitrol van de anderhalvemetereconomie waar het kabinet vaart mee wil maken.

Zonder gezamenlijke aanpak van ketenpartijen is de sluiting van veel (mkb-)bedrijven en verlies van werkgelegenheid een realistisch scenario. Daarom moeten ketenpartners juist nu een maximale inspanning leveren om de schade voor alle gedupeerde bedrijven in deze keten te beperken. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat er adequate afspraken moeten worden gemaakt over een gecoördineerde en verantwoorde opstart van de out-of-home activiteiten.

De FNLI benadrukt dat de aanpak daarvoor een inspanning vergt van de ketenpartijen én van banken, kredietverzekeraars en vastgoedorganisaties. De FNLI heeft Koninklijke Horeca Nederland, Veneca en het CBL voorgesteld om samen met overheidsvertegenwoordigers in gesprek te gaan over bijzondere maatregelen die nu vereist zijn. Met al deze partijen moet de aandacht gericht zijn op de ontwikkeling van goede, robuuste maatregelen die kansen bieden voor de toekomst.

 

(1) FSIN. (2020, 16 april). “Foodservice verliest €7,1 miljard in 2020.”

Gerelateerde artikelen

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

31 maart 2020


Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het […]

Coronavirus heeft vooralsnog geen implicaties voor Nederlandse voedingsindustrie

27 februari 2020


De FNLI volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Op basis van onze huidige informatie zijn er tot nu toe geen aanleidingen om aan te nemen dat er in Nederland leveringsproblemen ontstaan. De FNLI roept haar leden op […]

Gesprek levensmiddelenindustrie en bonden over gevolgen coronacrisis

26 maart 2020


Op 23 maart jl. hebben vertegenwoordigers van de FNLI en VNO-NCW gesproken met de bonden (FNV en CNV) over de gezamenlijke uitdagingen ten tijde van de coronacrisis. Een gezamenlijke inzet van alle partijen is essentieel om de keten draaiende te […]