Persbericht: Ketenpartijen out-of-home zwaar getroffen: FNLI roept op tot overleg

Persbericht: Ketenpartijen out-of-home zwaar getroffen: FNLI roept op tot overleg

24 april 2020


Den Haag, april 2020 | Niet alleen de horeca en de cateringbranche zijn geraakt door de coronamaatregelen, ook de volledige keten van toeleveranciers is zwaar getroffen. Toeleveranciers die geheel of grotendeels afhankelijk zijn van leveringen aan horeca en out-of-home worden geconfronteerd met dramatisch teruggelopen omzetten. De FNLI heeft op 17 april ketenpartners Koninklijke Horeca Nederland, Veneca en het CBL daarom opgeroepen om gezamenlijk bijzondere maatregelen te bespreken.

Het verlies voor Foodservice in 2020 is €7,1 miljard. Dit blijkt uit doorrekeningen van het FoodService Instituut Nederland op basis van het op een na somberste scenario van het CPB en de effecten zoals die in de eerste vier weken van de lockdown zichtbaar zijn geworden. (1)

Het voortbestaan van veel, vooral kleinere leveranciers staat daarmee op het spel. Het is in het belang van de gehele keten dat deze tak van de voedselketen zo snel mogelijk weer op gang komt. Dit kan uiteraard pas zodra de overheid daartoe het signaal geeft en onder de voorwaarden die gesteld worden aan veilig werken. Deze voorwaarden zijn onderdeel van onder andere de uitrol van de anderhalvemetereconomie waar het kabinet vaart mee wil maken.

Zonder gezamenlijke aanpak van ketenpartijen is de sluiting van veel (mkb-)bedrijven en verlies van werkgelegenheid een realistisch scenario. Daarom moeten ketenpartners juist nu een maximale inspanning leveren om de schade voor alle gedupeerde bedrijven in deze keten te beperken. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat er adequate afspraken moeten worden gemaakt over een gecoördineerde en verantwoorde opstart van de out-of-home activiteiten.

De FNLI benadrukt dat de aanpak daarvoor een inspanning vergt van de ketenpartijen én van banken, kredietverzekeraars en vastgoedorganisaties. De FNLI heeft Koninklijke Horeca Nederland, Veneca en het CBL voorgesteld om samen met overheidsvertegenwoordigers in gesprek te gaan over bijzondere maatregelen die nu vereist zijn. Met al deze partijen moet de aandacht gericht zijn op de ontwikkeling van goede, robuuste maatregelen die kansen bieden voor de toekomst.

 

(1) FSIN. (2020, 16 april). “Foodservice verliest €7,1 miljard in 2020.”

Gerelateerde artikelen

Periode NOW 2 aanvraag opengesteld

6 juli 2020


Vanaf vandaag (06 juli) tot en met 31 augustus 2020 kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming NOW (tweede aanvraagperiode). Het betreft de periode juni, juli, augustus en september 2020. Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u op de website […]

Ministerie verruimt onder voorwaarden de NOW-concernbepaling

22 april 2020


Minister Koolmees (D66, Sociale Zaken) maakte vandaag bekend de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW te wijzigen. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen […]

Bereken NOW subsidie nu inclusief nacalculatie met de vernieuwde AWVN-rekentool

13 mei 2020


Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) kunnen ondernemers subsidie aanvragen en een voorschot op de loonkosten krijgen. Met de vernieuwde rekentool van AWVN kan dat nu ook mét nacalculatie. Werkgeversvereniging AWVN heeft de bestaande rekentool uitgebreid […]