Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en werkt zij op verschillende manieren aan de verbetering van producten en vormen van communicatie. Doel is uiteindelijk dat de gezondere keuze steeds gemakkelijker wordt voor consumenten.

Verbetering productsamenstelling
De levensmiddelenindustrie blijft werken aan het verbreden van het productaanbod en het steeds gezonder maken van bestaande producten door innovatie. Binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling werken levensmiddelenindustrie, supermarkten, horeca en catering samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eraan om de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën (suikers, vet, portiegroottes) in producten te verlagen.

Bekijk hier de resultaten van het Akkoord tot nu toe.

jpg-infographic-productsamenstelling

In 2016 heeft de sector binnen het Akkoord voor de volgende producten afspraken gemaakt:

 • Margarinecakes (verzadigd vet)
 • Vleesconserven (zout)
 • Vers vleesbereidingen en –producten (zout)
 • Hartige droge snacks (zout)
 • Kant-en-klaarmaaltijden (zout en verzadigd vet)

In 2017 werkt de sector aan de uitvoering van de lopende afspraken en stellen FNLI en CBL voor een aantal nieuwe productcategorieën afspraken op, namelijk:

 • Smeerkaas (zout)
 • Diepvriessnacks (zout en/of verzadigd vet)
 • Ontbijtgranen (suiker, zout)
 • Hamburgers (zout)
 • Groenteconserven en appelmoes (suiker)
 • Chips met smaken – anders dan paprika (zout)
 • Pizza’s (zout en/of verzadigd vet) – loopt door vanuit 2016
 • Hartige broodjes (zout en/of verzadigd vet) – loopt door vanuit 2016

Bewustwording jongeren
De levensmiddelenindustrie blijft zich daarnaast inzetten voor de JOGG-aanpak, waarin een brede coalitie van maatschappelijke partners zich op lokaal niveau, in de wijk, inspannen om gezonde voeding en meer beweging voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Bewustwording rondom voeding onder jongeren en hun ouders speelt in de JOGG-aanpak een belangrijke rol. Uit de huidige maatschappelijke discussies blijkt dat veel basiskennis over voeding ontbreekt. Door voedseleducatie maken kinderen al vroeg kennis met voeding en waarderen ze voedsel later als volwassen consumenten meer. Jong geleerd is oud gedaan. De levensmiddelenindustrie is dan ook voorstander van structureel voedselonderwijs. Binnen de JOGG-aanpak is er bovendien veel aandacht voor het aanbod in school- en sportkantines. Diverse bedrijven werken actief mee om dit aanbod gezonder te maken.

Verantwoorde marketing
Heldere informatie over producten is uiteraard ook van belang. Fabrikanten moeten zich houden aan diverse strenge regels op het gebied van zowel etikettering als van marketing (denk aan de algemene etiketteringsbepalingen, de Europese claimsverordening en de Nederlandse Reclame Code met in het bijzonder de Reclamecode voor Voedingsmiddelen).

Met het maken van reclame voor voedingsmiddelen voor kinderen in het bijzonder, moet zorgvuldig omgegaan worden. Veel fabrikanten van bijvoorbeeld frisdrank en zoetwaren maken al lange tijd helemaal geen reclame meer gericht op kinderen. Op initiatief van de levensmiddelenindustrie zijn reeds strenge beperkingen rondom kinderreclame opgenomen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV). Elke consument of organisatie kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie wanneer hij/zij het idee heeft dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Daarnaast is de FNLI voorstander van het bevorderen van mediawijsheid, als onderdeel van het curriculum op school, zodat kinderen commerciële uitingen goed leren duiden.

Onlangs heeft de FNLI aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) kenbaar gemaakt reclame gericht op kinderen verder te beperken: de FNLI zal een beperking van het gebruik van licensed media characters (tot 13 jaar) op verpakkingen en point-of-sale-materiaal in procedure brengen om in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen op te nemen. Voorwaarde is dat eerst een toets op de mededingingsrechtelijke aspecten en op mogelijke obstakels voor het vrije verkeer van goederen in de interne markt moet worden uitgevoerd. Getoetst moet worden of de gekozen aanpak geen nadelen voor bepaalde bedrijven oplevert. Aangezien het voorstel fysieke verpakkingen van/rond producten betreft en niet uitingen op radio, tv, print of sociale media, treffen de regels ook producten met Nederlandstalige teksten op verpakkingen die in andere EU-landen worden geproduceerd. Dat vereist een toetsing aan de interne marktprincipes van de EU, zoals dat voor wetgeving ook nodig zou zijn.

Lees hier de brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer over zelfregulering op voedingsreclame gericht op kinderen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Overgewicht, obesitas en andere welvaartsziekten moeten we kortom met zijn allen terugdringen. Waar de levensmiddelenindustrie een belangrijke verantwoordelijkheid kent op het gebied van productverbetering, zijn interventies op een breed front, gericht op het vergroten van de kennis over voeding, bewustwording van een verantwoord voedingspatroon en meer beweging minstens zo belangrijk. De FNLI blijft over deze interventies graag in gesprek met alle betrokken partijen uit de samenleving.

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Richtlijnen goede voeding bevestigen ingeslagen weg verbetering productsamenstelling

5 november 2015


Reactie van de FNLI op de Richtlijnen goede voeding 2015 De nieuwe Richtlijnen bevestigen de weg die de levensmiddelenindustrie, samen met partners uit de voedselketen, reeds is ingeslagen met het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Daarin zijn afspraken gemaakt over een gezonder […]

Reactie op artikel Foodwatch over suikergebruik in groenteconserven

28 december 2016


In reactie op het artikel van Foodwatch, het volgende: Sinds 2014 werkt de Levensmiddelenindustrie samen met de overheid om suiker, zout en vet in producten structureel te verlagen in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Doel van het akkoord is een verbetering […]

Online kinderreclame voor voeding reeds streng gereguleerd

31 maart 2016


Vandaag stuurde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek over de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen naar de Tweede Kamer. De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met de onafhankelijke reclamemonitoring die […]