‘Levensmiddelenindustrie heeft dringend technici nodig’

‘Levensmiddelenindustrie heeft dringend technici nodig’

8 oktober 2015


• Taskforce HCA Food & Feed presenteert visie op toekomstbestendig beroepsonderwijs
• Tot 2022 zijn er circa 1600 medewerkers per jaar nodig
• Eerste ‘Week van de Levensmiddelenindustrie’ van start in Noord-Nederland

De levensmiddelenindustrie heeft meer technische en technologische mensen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Dat bepleit de Taskforce Human Capital Agenda Food & Feed in haar visiedocument ‘Leren en werken, werken en leren’. “De uitstroom van beroepsopleidingen is momenteel onvoldoende om uittredend personeel te vervangen”, zegt Anton Ooijen, projectleider Human Capital Agenda (HCA) namens de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Om hier verandering in te brengen stelt de Taskforce voor om opleidingen beter op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten door de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te intensiveren.

De levensmiddelenindustrie is de grootste tak van de Nederlandse industrie. Zo´n 1000 bedrijven en 133.000 werknemers zijn samen goed voor 22 procent van de totale industriële productie. Maar waar kennis en innovatie zich in een razend tempo ontwikkelen, blijft de toestroom van afgestudeerden met de juiste papieren flink achter. Er is vooral vraag naar technisch en technologisch geschoold personeel. Naar schatting zijn er tot 2022 rond de 1600 arbeidsplekken die nu niet ingevuld kunnen worden, zo stelt de Taskforce HCA Food & Feed.

‘De levensmiddelenindustrie biedt baanzekerheid’
Het gepresenteerde visiedocument moet daar verandering in brengen. Bijvoorbeeld door beroepsonderwijs in regio’s te verdelen die goed aansluiten op de behoeften van het regionale bedrijfsleven, door meer te investeren in de duurzame inzetbaarheid van personeel of door samen te werken rond de werving van studenten. “De levensmiddelensector biedt baanzekerheid”, zegt Anton Ooijen. “Maar de uitstroom van beroepsopleidingen is op dit moment kwalitatief en kwantitatief onvoldoende om uittredend personeel te vervangen. Om de allerbeste kennis te bieden, moeten industrie en onderwijs efficiënter met elkaar gaan samenwerken”, aldus Ooijen.

Week van de Levensmiddelenindustrie: zichtbaarheid richting jongeren
Naast het visiestuk organiseert de levensmiddelenindustrie ook activiteiten om zich zichtbaarder te presenteren richting jongeren met technische interesse. Hiertoe organiseert de FNLI van 2 t/m 8 november voor het eerst de Week van de Levensmiddelenindustrie, onder de noemer ‘FutureProef’, in Noord-Nederland. Door middel van gastlessen, praktijkbezoeken aan fabrieken en andere activiteiten kunnen jongeren op een toegankelijke manier kennismaken met de diverse arbeidskansen die de levensmiddelenindustrie biedt. Meer informatie: www.futureproef.nl.

Logo FutureProef jpeg

Over de Taskforce HCA Food & Feed
In 2013 richtte FNLI de Taskforce Human Capital Agenda (HCA) Food & Feed op, een strategisch overlegplatform van HR-managers uit alle branches van de FNLI-achterbannen, Nevedi, en vertegenwoordigers van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Levensmiddelenindustrie (SOL) en de vakbonden (CNV en FNV). Namens de levensmiddelenindustrie formuleert deze landelijke taskforce standpunten over de HCA-actielijnen voor de Food & Feed sector. Daarmee levert de Taskforce voor de levensmiddelenindustrie een bijdrage aan de uitvoering van de Human Capital Agenda van de Topsector Agri&Food.

Gerelateerde artikelen

Seinen op groen voor levensmiddelenindustrie

18 oktober 2017


De seinen staan op groen voor de levensmiddelenindustrie in Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017 die de FNLI morgen publiceert. Met een stijging van 5,4 procent kent de levensmiddelenindustrie de hoogste productiegroei in vijf jaar, terwijl het ondernemers- […]

Doe mee met FutureProef!

3 mei 2017


Ook aanstaande November organiseert de FNLI weer FutureProef: Week van de Levensmiddelenindustrie. Levensmiddelenfabrikanten openen dan hun deuren voor vmbo- en havo-scholieren uit de regio, die zo kennis maken met arbeidskansen in de sector. Inschrijven is vanaf nu mogelijk! Derde editie […]

FNLI ondersteunt verklaring Nationale Voedseltop

31 januari 2017


Afgelopen donderdag (26 januari) vond in Den Haag de Nationale Voedseltop plaats, over voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel. De top was georganiseerd door ministers Schippers (VWS) en Ploumen (Buitenlandse Handel) en staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (I&M). […]