Levensmiddelenindustrie heeft meegewerkt aan Ontwerp van het Klimaatakkoord

Levensmiddelenindustrie heeft meegewerkt aan Ontwerp van het Klimaatakkoord

28 december 2018


Den Haag, 28 december 2018 – Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het Ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. In de komende tijd wordt dit onderhandelaarsontwerp voorgelegd aan de leden van de FNLI.

 De onderhandelingen over het Klimaatakkoord hebben ruim 9 maanden geduurd. Vanaf het begin waren diverse vertegenwoordigers van de FNLI intensief bezig met het formuleren van de gewenste input vanuit de voedingsmiddelenindustrie aan de klimaattafels. De FNLI heeft meegeschreven aan de teksten van de Industrietafel (25% tafel) en de tafel Landbouw en Landgebruik.

Energiebesparing is een prioriteit voor de levensmiddelenindustrie. Middels de MJA/MEE afspraken wordt al jarenlang en met succes ingezet op energie besparing. Zo heeft bijvoorbeeld de suikerindustrie een energiereductie van 50% (2020 t.o.v. 1990) bewerkstelligd.

De FNLI onderschrijft ook de CO2-reductie doelstellingen van Parijs. Met het Ontwerp voor een Klimaatakkoord gaat Nederland deze trend sterk versneld voortzetten. De levensmiddelenindustrie zal de komende jaren fors blijven investeren in de klimaatdoelstellingen. Het zal het een uitdagend karwei worden om deze ambities in te vullen, waarbij elektrificatie van onze processen en voldoende aanbod van betaalbare groene stroom essentieel is.

Dit ontwerp Klimaatakkoord gaat in de komende tijd voorgelegd worden aan de FNLI- achterban voor haar akkoord. Dit gebeurt in parallel met de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) .