Levensmiddelenindustrie voor effectieve aanpak overgewicht

Levensmiddelenindustrie voor effectieve aanpak overgewicht

1 oktober 2015


Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd

De gemeente Amsterdam tekent vandaag een petitie van de Alliantie Stop Kindermarketing. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is, net als deze Alliantie, van mening dat kinderen het recht hebben om op te groeien in een gezonde omgeving. Daarom heeft de levensmiddelenindustrie – in overleg met andere partijen uit de samenleving – zichzelf verregaande beperkingen opgelegd op het gebied van reclame gericht op kinderen. Een totaalverbod op reclame is echter niet de oplossing voor het probleem. Om de jeugd te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon is een multidisciplinaire aanpak nodig. De brede aanpak van de gemeente Amsterdam met de ambitie om alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht te brengen in 2033, is daar een goed voorbeeld van. De FNLI gaat graag in gesprek met de gemeente Amsterdam en de Alliantie Stop Kindermarketing over een constructieve aanpak tegen overgewicht.

Zelfregulering reclame streng en effectief
Middels de Reclamecode voor Voedingsmiddelen heeft het bedrijfsleven het zichzelf verboden om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Daarnaast is er een totaalverbod op reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 7 jaar. De handhaving van de zelfregulering is effectief en het bedrijfsleven spreekt elkaar erop aan wanneer er niet aan de regels wordt voldaan. Dat blijkt onder andere uit de klachten rondom het ‘vakantie-doeboek’ van Hoogvliet, waarover de Reclame Code Commissie zich vorige week uitsprak. Ruimschoots voor het bekend worden van de uitspraak waren de uitingen die in overtreding waren niet meer in de winkel te vinden.

Balans
Volgens de FNLI weerspiegelen de huidige reclameregels een juiste balans tussen het beschermen van jonge kinderen enerzijds en het leren omgaan met reclame door oudere kinderen anderzijds. Ook leiden ze tot een zorgvuldig evenwicht tussen het opleggen van restricties aan het bedrijfsleven enerzijds en keuzevrijheid van consumenten en ondernemersvrijheid van bedrijven anderzijds. Lees hier de volledige visie van de levensmiddelenindustrie op reclame gericht op kinderen.

Effectieve middelen om overgewicht aan te pakken
De levensmiddelenindustrie richt zich bij voorkeur op effectieve middelen om overgewicht, met name onder jongeren, terug te dringen. Zo is voor de levensmiddelenindustrie een duidelijke rol weggelegd in het voedingskundig verbeteren van producten: minder zout, verzadigde vetten en calorieën (suiker en vet) in producten, het aanbieden van kleinere portieverpakkingen en ook het vergroten van het aandeel groente in maaltijden. Meer informatie: www.akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl.

Gerelateerde artikelen

FNLI & NOC*NSF publiceren brochure over sportsponsoring

23 september 2020


Voedingsmiddelenfabrikanten die een sportclub of sportevenement willen sponsoren, moeten zich houden aan de regels die hiervoor zijn opgenomen in de Reclamecode voor voedingsmiddelen. Om deze regels inzichtelijk te maken, publiceert de FNLI in samenwerking met NOC-NSF een brochure over sportsponsoring, […]

Jaarlijkse monitoring kinderreclame laat verbetering in de naleving zien

24 augustus 2017


Den Haag, 24 augustus 2017 –  Voor de zesde keer op rij publiceert de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. De Stichting Reclame Code onderzocht in opdracht […]

BVA en FNLI publiceren Gids Content Creators en Voedingsmiddelenadverteerders

18 april 2017


De inzet van vloggers binnen het reclamedomein brengt nieuwe uitdagingen voor adverteerders met zich mee. Daarom brengen BVA Bond van Adverteerders en FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de ‘Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators’ uit. Doel van de gids is om adverteerders […]