Nederlander tevreden over voedselveiligheid, maar blijft kritisch op productinformatie

Nederlander tevreden over voedselveiligheid, maar blijft kritisch op productinformatie

28 juni 2017


De Nederlandse consument beoordeelt de levensmiddelenindustrie met een ruime voldoende (6,9). Voedselveiligheid en gezondheid zijn de twee belangrijkste thema’s in het oordeel. Het online platform Nederland Voedselland dat de FNLI vorig jaar in het leven heeft geroepen om de dialoog aan te gaan over de toekomst van ons voedsel, wordt eveneens goed gewaardeerd. Tegelijk trekt een groep consumenten de goede bedoelingen van fabrikanten in twijfel als het gaat om gezondheid en duurzaamheid. Dit blijkt uit de Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie; een onderzoek naar de waardering en het vertrouwen in de sector onder meer dan duizend Nederlanders. Deze is voor de tweede maal uitgevoerd door Motivaction in opdracht van de FNLI.

Dit beeld is consistent met de meting in 2016. Toen werd de industrie met een 6,8 beoordeeld. Op de thema’s voedselveiligheid, gezondheid, duurzaamheid en milieu zijn slechts kleine verschuivingen in de beoordelingen te zien. Als die er al zijn, gaan ze de goede kant op. Op transparantie en heldere productinformatie scoort de industrie nog onvoldoende. Respondenten geven aan dat onjuiste informatie op bijvoorbeeld verpakkingen en onduidelijkheid over toevoegingen hiertoe bijdragen.

Marian Geluk, directeur FNLI: “Een 6,9 is een voldoende, maar geen reden om de vlag uit te hangen. Vertrouwen van consumenten in onze industrie is cruciaal. Om dit vertrouwen te versterken moeten we ons blijven inspannen om het goede te doen en waar nodig onze werkwijzen verbeteren. Het is mooi dat voedselveiligheid wordt herkend als sterkte van de sector, ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest. Tegelijk twijfelt een groep consumenten aan de inspanningen van de industrie op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Daar gaan we meer aandacht aan besteden. Het is van belang dat we duidelijk communiceren, maar ook eerlijk zijn waar we nog kunnen verbeteren en tegen welke dilemma’s we onderweg aanlopen. Consumenten zijn met hun aankoop en gedrag een belangrijke motor voor verandering. Ik hoop dan ook dat steeds meer consumenten, voedingswetenschappers en ngo’s het online platform Nederland Voedselland vinden en daar met ons het gesprek willen aangaan. Dialoog zorgt voor inzicht en begrip, waardoor we als industrie beter kunnen inspelen op consumentenbehoeften.”

Gezondheid blijft belangrijk
Hoewel 66% van de respondenten vindt dat ze meestal wel gezond eten, wil 44% in de toekomst gezonder gaan eten. Verder geven ze de levensmiddelenindustrie en de overheid een grote rol voor een gezond aanbod, maar de meeste respondenten vinden dat zij zelf voor hun gezondheid verantwoordelijk zijn.

Verpakkingsinformatie en duurzaamheid
Bij de aanschaf van producten wordt vooral gelet op portiegrootte, voedingswaarde informatie en ingrediënten zoals suiker, calorieën, zout en vet. Een kwart is bereid meer te betalen voor duurzaam geproduceerde producten. Dit was in 2016 nog een derde.

De Waarderingsmeter is volledig online beschikbaar, de highlights worden de komende maanden behandeld op Nederland Voedselland.

*Over het onderzoek
Binnen het Motivaction StemPunt-panel met meer dan 60.000 leden is in maart 2017 een steekproef van 1.030 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar online ondervraagd. De steekproef is representatief gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality-segmentatie.

Gerelateerde artikelen

Nederlanders tevreden over kwaliteit voedsel, maar bezorgd over toevoegingen

25 april 2016


Levensmiddelenindustrie wil af van zesjescultuur en start ‘open gesprek over voedsel’ Den Haag, 26 april 2016 – Nederlanders geven de levensmiddelenindustrie gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer. Dat blijkt uit de eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie: een onderzoek naar de waardering en het […]

Position paper AO NVWA

9 juni 2016


Op donderdag 9 juni staat het AO NVWA geagendeerd. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) brengt namens 19 sectorale brancheverenigingen en 400 aangesloten bedrijven onderstaande punten onder uw aandacht. De Nederlandse agri&food sector is een uitermate belangrijke sector voor de […]

Premier Rutte neemt rapport over uitdagingen voedingssector in ontvangst

25 april 2016


Paul Polman (CEO Unilever) en Bas van den Berg (COO Royal FrieslandCampina en voorzitter FNLI) overhandigen rapport ‘Spreek Smakelijk’ FNLI lanceert ‘Een open gesprek over voedsel’ tijdens eerste VoedselPoort Minister-president Mark Rutte ontving vandaag het rapport ‘Spreek Smakelijk’ uit handen […]