Nederlanders tevreden over kwaliteit voedsel, maar bezorgd over toevoegingen

Nederlanders tevreden over kwaliteit voedsel, maar bezorgd over toevoegingen

25 april 2016


Levensmiddelenindustrie wil af van zesjescultuur en start ‘open gesprek over voedsel’

Den Haag, 26 april 2016 – Nederlanders geven de levensmiddelenindustrie gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer. Dat blijkt uit de eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie: een onderzoek naar de waardering en het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie onder meer dan duizend Nederlanders. Het onderzoek* is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van de FNLI. Consumenten zijn positief over de kwaliteit van het voedsel in Nederland en ze zijn over het algemeen tevreden met de inzet van de industrie op het gebied van voedselveiligheid en de voedingswaarde op de verpakking. Toch maken consumenten zich ook zorgen, het meest over toevoegingen in producten. Andere thema’s waarop de levensmiddelenindustrie in de ogen van consumenten nog verbeterslagen moet maken, zijn milieu en dierenwelzijn.

Philip den Ouden, directeur van de FNLI: “Nederlandse producenten werken er iedere dag hard aan om kwalitatief goede, betaalbare en veilige voedingsmiddelen op de markt te brengen. De Waarderingsmeter laat echter zien dat we meer in gesprek moeten met consumenten om hun zorgen te bespreken en om beter uit te leggen welke keuzes dagelijks in de sector worden gemaakt.” Hoewel 44% van de consumenten (zeer) veel vertrouwen zegt te hebben in de levensmiddelenindustrie, geeft meer dan de helft (55%) aan dat ze vinden dat voedsel te veel gemanipuleerd wordt. Minder dan een kwart (23%) vindt dat bedrijven in de levensmiddelenindustrie eerlijk zijn over welke ingrediënten er in producten zitten. “Er is werk aan de winkel. Met een 6,8 kunnen wij als grootste maakindustrie van Nederland, met een internationale toppositie, geen genoegen nemen. Ook de levensmiddelenindustrie wil af van de zesjescultuur!” aldus den Ouden.

Industrie én consument verantwoordelijk voor voedselveiligheid en gezondheid
Uit de Waarderingsmeter blijkt dat de levensmiddelenindustrie in de ogen van veel consumenten verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid (82%), voor het aanbod van gezonde voeding (76%) en duurzame producten (74%). Toch dichten consumenten ook zichzelf een grote verantwoordelijkheid toe: 4 op de 5 vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en 7 op de 10 vindt dat consumenten er zelf veel aan kunnen doen om ervoor te zorgen dat het voedsel dat ze eten veilig is.

Consumenten hebben hun twijfels over de inzet van de levensmiddelenindustrie op gezondheid en duurzaamheid. Zo vindt slechts een kwart dat de levensmiddelenindustrie er alles aan doet om hun producten zo gezond mogelijk te maken. Minder dan een-derde vindt dat de industrie zich voldoende inzet om duurzame producten te produceren.

Een open gesprek over voedsel
De FNLI liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van een nieuwe beweging die de levensmiddelenindustrie maandag aankondigde: ‘Een open gesprek over voedsel’. De industrie wil de dialoog over voedselproductie- en consumptie met consumenten intensiveren om het vertrouwen van de samenleving in de sector te verbeteren. Het onderzoek van Motivaction onderschrijft de noodzaak van deze beweging en adviseert de levensmiddelenindustrie om transparant te zijn, gezondheids- en duurzaamheidsaspecten beter uit te leggen en misvattingen weg te nemen.

Gisteren vond in Den Haag de eerste VoedselPoort plaats, een bijeenkomst waar betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid/politiek met elkaar in gesprek gingen over dilemma’s rond de productie en consumptie van voedsel. Minister-president Mark Rutte nam namens het kabinet het Roland Berger & FNLI rapport ‘Spreek Smakelijk’ in ontvangst, waarmee de industrie een ‘Een open gesprek over voedsel’ aankondigde.

De FNLI en Motivaction zullen de Waarderingsmeter in de toekomst herhalen om te meten hoe het vertrouwen in de sector zich ontwikkelt.

Lees de Waarderingsmeter, het ‘Spreek Smakelijk’ rapport en meer informatie over VoedselPoort op www.spreeksmakelijk.nl.

*Over het onderzoek
Binnen het Motivaction StemPunt-panel met meer dan 60.000 leden is in maart 2016 een steekproef van 1.021 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar online ondervraagd. De steekproef is representatief gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality-segmentatie.

Gerelateerde artikelen

Nederlander tevreden over voedselveiligheid, maar blijft kritisch op productinformatie

28 juni 2017


De Nederlandse consument beoordeelt de levensmiddelenindustrie met een ruime voldoende (6,9). Voedselveiligheid en gezondheid zijn de twee belangrijkste thema’s in het oordeel. Het online platform Nederland Voedselland dat de FNLI vorig jaar in het leven heeft geroepen om de dialoog […]

Geen ontsmettingsmiddelen in voeding

22 december 2016


Naar aanleiding van berichtgeving in de media over foutieve uitspraken van het AMC over het gebruik van desinfecterende middelen in de levensmiddelenindustrie, reageert de FNLI om onterechte beeldvorming te voorkomen. In sommige berichten duikt het beeld op dat er in […]

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring […]