Nederlandse agrifoodketen roept politiek op: “Laat ons internationale voorsprong behouden”

Nederlandse agrifoodketen roept politiek op: “Laat ons internationale voorsprong behouden”

10 juni 2016


Met een productiewaarde van 127 miljard euro en 636.000 banen is de Nederlandse Agri- & Foodsector van groot belang. Internationaal gezien behoort Nederland tot de koplopers qua kennis en innovatie en dit moet ook in de toekomst zo blijven. Boeren en tuinders (verenigd in LTO Nederland), voedselverwerkers (verenigd in de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de supermarkten (via het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL) hebben daarom de handen ineen geslagen en roepen alle politieke partijen – in aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen – op zich in te zetten voor een sterke Agri- & Foodsector. 

Moedig samenwerking in de agrifoodketen aan zodat iedere schakel beloond kan worden voor inspanningen op het gebied van duurzaamheid. En investeer in een voedsel- en warenautoriteit met voldoende gezag en kennis. Dit zijn enkele aspecten uit het zogeheten “Tienpuntenplan: oproep Agri&Foodsector Tweede Kamerverkiezingen 2017” dat door de drie partijen is opgesteld.

Op vrijdag 10 juni is dit tienpuntenplan tijdens een ‘reis door de voedselketen’ aangeboden aan een delegatie van de VVD. Aanwezig waren onder anderen leden uit de Tweede Kamer, de Teldersstichting (het wetenschappelijk bureau van de partij) en leden van de Provinciale Staten Noord-Holland. Er is een bezoek gebracht aan een distributiecentrum van Albert Heijn, een productielocatie van groenteverwerker Koninklijke Vezet en Numan Paprika. Gedurende deze bezoeken is inzichtelijk gemaakt welk proces voedsel doorloopt voor het bij de consument in de keuken ligt en op welke manier ketenpartijen hierin samenwerken.

Tweede Kamerlid Helma Lodders onderschreef het belang van de sector voor Nederland en Europa. “De sector mag trots zijn op de duurzame wijze waarop zij veilig, gezond en lekker voedsel produceert. De Nederlandse agrifoodsector is de meest efficiënte ter wereld en dit moeten we zo houden. Het is daarom goed dat telers, voedselverwerkende bedrijven en supermarkten hun krachten bundelen.”

Als aanjager van de Nederlandse export vraagt de sector aan de overheid om in te zetten op een stevig exportbeleid, een ambitieuze innovatieagenda, het opleiden van talent en het creëren van optimale vestigingscondities voor bedrijven.

Gerelateerde artikelen

Reclame Code Commissie stelt FNLI in gelijk in hoger beroep tegen Lidl-campagne

15 juni 2016


Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft de FNLI alsnog voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld in de klachtprocedure tegen Lidls grootschalige vergelijkende reclamecampagne uit het najaar 2015. In deze campagne had Lidl haar producten […]

‘Levensmiddelenindustrie heeft dringend technici nodig’

8 oktober 2015


• Taskforce HCA Food & Feed presenteert visie op toekomstbestendig beroepsonderwijs • Tot 2022 zijn er circa 1600 medewerkers per jaar nodig • Eerste ‘Week van de Levensmiddelenindustrie’ van start in Noord-Nederland De levensmiddelenindustrie heeft meer technische en technologische mensen […]

Onderzoek naar effecten gedifferentieerde belastingen op voeding en dranken

14 december 2015


In opdracht van de FNLI heeft economisch onderzoeksbureau Decisio een uitgebreide literatuurstudie verricht naar de mogelijke effecten van gedifferentieerde belastingen c.q. accijnzen op bepaalde voedingsmiddelen, (non-alcoholische) dranken of ingrediënten. Daarnaast is onderzocht wat de mogelijke effecten zouden zijn van een […]