Nederlandse levensmiddelenindustrie bezorgd over Europese markt ‘met de Franse slag’

Nederlandse levensmiddelenindustrie bezorgd over Europese markt ‘met de Franse slag’

7 augustus 2015


FNLI sluit zich aan bij oproep NZO en LTO Nederland voor vrij handelsverkeer

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) kijkt met argusogen naar de recente ontwikkelingen in Frankrijk, waarbij wordt opgeroepen de import van buitenlandse producten stil te leggen, om zo de eigen landbouwsector te ontzien. Philip den Ouden, directeur FNLI: “Op het moment dat EU-lidstaten teruggrijpen op protectionisme om de eigen producenten te beschermen, krijgen we een interne markt ‘met de Franse slag’ en dat moeten we koste wat kost voorkomen.” De FNLI sluit zich hiermee aan bij de oproep van NZO en LTO Nederland aan de Europese Commissie om het vrije handelsverkeer te waarborgen. Ook roept de FNLI staatssecretaris Dijksma op haar eerder krachtige boodschap hierover binnen de EU luid te blijven verkondigen.

De Europese gemeenschappelijke markt is de grootste interne markt ter wereld en het vrije verkeer van goederen sinds 1992 is één van de belangrijkste pijlers achter de voorspoed binnen de EU. De oproep van onder andere de Franse Fédération Nationale des Coopératives Laitières (FNCL) om per 1 augustus 2015 in Frankrijk geen import zuivelproducten meer toe te staan, doet afbreuk aan de interne marktprincipes en kan een zorgwekkend precedent scheppen voor de Europese integratie waar de afgelopen decennia hard aan is gewerkt en waar het Europese bedrijfsleven heel wel bij vaart.

De FNLI, als belangenbehartiger van ruim 400 levensmiddelenproducenten, is dan ook bezorgd over deze ontwikkelingen. Nederlandse levensmiddelenfabrikanten exporteren ruim de helft van hun producten, voor het overgrote deel naar onze buurlanden binnen Europa. Dat deze producten nu in een EU lidstaat geweerd zouden worden, schiet bij de FNLI in het verkeerde keelgat. “Protectionisme biedt echt geen oplossing, Franse voedselproducenten zijn ook afhankelijk van de Europese afzetmarkt, net als wij. Moet dan nu alle camembert Nederland uit?”, aldus directeur Philip den Ouden. “De zwaar bevochten Europese vrije marktprincipes zijn een essentiële voorwaarde voor een gezonde Europese economie, gebaseerd op gezonde concurrentie!”

Gerelateerde artikelen

Minister Asscher lanceert ‘Sectorplan Levensmiddelenindustrie’

15 december 2014


Bedrijfsleven, overheid en vakbonden slaan handen ineen voor scholing en duurzame inzetbaarheid werknemers. Levensmiddelenfabrikanten zetten in samenwerking met de overheid en vakbonden de komende jaren extra in op scholing, beroepsbegeleidend leren (BBL) en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat maakte minister Asscher […]

Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt ‘stamppot vol duurzaamheid’ aan staatssecretaris Van Dam

29 februari 2016


Bedrijfsleven tilt verduurzaming over de gehele linie naar het volgende level Vandaag overhandigde Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een ‘stamppot vol duurzaamheid’, aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Aan de hand van de ingrediënten van […]

Bedrijfsleven en wetenschap samen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling

18 mei 2016


Resultaten onderzoeksprojecten CARVE en TIFN: ketensamenwerking cruciaal Een groot aantal levensmiddelenfabrikanten en supermarkten werkten de afgelopen jaren samen met onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research* en Top Institute Food & Nutrition (TIFN)** op het gebied van grondstofefficiëntie en […]