Nieuwe COVID-19 crisismaatregel van de overheid: herverzekering leverancierskredieten

Nieuwe COVID-19 crisismaatregel van de overheid: herverzekering leverancierskredieten

30 april 2020


De overheid heeft een nieuwe crisismaatregel voorgesteld voor ondernemers als onderdeel van het reeds bestaande pakket aanvullende maatregelen. Het gaat om het herverzekeren van leverancierskredieten. Deze steunmaatregel moet ervoor zorgen dat kredietverleners op korte termijn hun limieten niet naar 0 hoeven te verlagen. In Nederland is de maatregel al goedgekeurd. De Europese Commissie moet haar toestemming nog geven.

Door de coronacrisis nemen betalingsrisico’s toe en wordt verzekeren bemoeilijkt. Hierdoor dreigen leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen. Om dat te voorkomen, maakte de overheid op 7 april bekend in te grijpen. Er komt na goed overleg met betrokken partijen een herverzekering voor het hele jaar 2020, die snel in werking moet treden en waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle financiële noodregelingen.
Met dit overzicht kunt u de NOW, TOZO en TOGS regelingen bekijken en vergelijken.

Gerelateerde artikelen

FNLI blijft gevolgen COVID-19 voor levensmiddelenindustrie bij overheid adresseren

23 maart 2020


De FNLI heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) succesvol gepleit voor een zo breed mogelijke definitie van ‘cruciale beroepsgroepen en blijft benadrukken dat deze status behouden moeten blijven. Om de continuïteit van productie en levering op […]

Handelsbeperkende maatregelen voor dieren en dierlijke producten in verband met corona

2 april 2020


Een aantal landen hebben, naar aanleiding van de recente corona-pandemie, handelsbeperkende maatregelen voor dieren/dierlijke producten ingesteld.  Lees hier de lijst met landen en hun maatregelen. FacebookTwitterLinkedin

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) vandaag geopend

6 april 2020


Werkgevers kunnen vanaf vandaag 09.00 uur aankloppen bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen als ze door de coronacrisis omzetverlies lijden. De uitvoeringsorganisatie verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Het UWV verwacht na een complete aanvraag binnen […]