Online kinderreclame voor voeding reeds streng gereguleerd

Online kinderreclame voor voeding reeds streng gereguleerd

31 maart 2016


Vandaag stuurde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek over de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen naar de Tweede Kamer. De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met de onafhankelijke reclamemonitoring die de FNLI jaarlijks laat uitvoeren. Daaruit blijkt dat de regels over het algemeen goed worden nageleefd, maar een aantal bedrijven nog moeite heeft om de regels zich online eigen te maken: ze worstelen met de vraag hoe goed kan worden afgebakend of een website of social media-uiting gericht is op kinderen en hoe de grens wordt bepaald.

Strenge regels rondom kindermarketing voor voedingsmiddelen
De levensmiddelenindustrie heeft zichzelf reeds verregaande beperkingen rondom kindermarketing opgelegd. Het is sinds 1 januari 2015 verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. Sinds 2010 bestaat een totaalverbod voor reclame gericht op kinderen tot 7 jaar. Deze regels zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Ook alle online uitingen, waaronder games, social media en YouTube-video’s, vallen onder de definitie van reclame en moeten dus aan de regels voldoen.

Deze infographic geeft uitleg over de regels.

Extra regels voor online
Bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen dient de adverteerder zich niet alleen aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen te houden, maar ook aan de andere Reclamecodes die van toepassing zijn, onder andere de Reclamecode Social Media (RSM) en de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) die ook bepaalt dat reclame altijd herkenbaar moet zijn, ook in sociale media, de virtuele wereld en (in)game advertising.

Vloggers
Uit het onderzoek van het ministerie van VWS blijkt dat kinderen met name via vloggers op YouTube en online games en platforms, in combinatie met social-media kanalen, nog in aanraking komen met voedingsreclame. Wanneer bedrijven doelbewust producten opsturen en vloggers betalen om hierover te vloggen, dan betreft het reclame. En wanneer de vlog zich specifiek richt op kinderen (dat valt bijvoorbeeld af te leiden aan taalgebruik) is dit niet toegestaan wanneer de producten niet aan de voedingskundige criteria voldoen. Bovendien moet te allen tijde helder zijn dat er sprake is van reclame als een vlogger is ingehuurd. Wanneer vloggers of bloggers op eigen initiatief iets vertellen over een product, gaat het echter buiten de invloedssfeer van een bedrijf om en betreft het geen reclame.

Monitoring naar naleving 2016
De FNLI blijft dit onderwerp onder de aandacht van haar leden brengen. In de zomer van 2016 komt de FNLI opnieuw met een onafhankelijke monitoring naar de naleving van de regels. In dat onderzoek wordt o.a. gekeken naar websites van bedrijven, social media kanalen die in beheer zijn van bedrijven en websites van derde partijen die zich specifiek richten op kinderen (zoals spelletjessites en media die zich op kinderen richten). Uitingen op sociale media als Facebook, YouTube of Instagram waarin voedingsmiddelen voorkomen, worden op basis van een steekproef gemonitord. Mochten consumenten of organisaties zelf uitingen tegenkomen die mogelijk niet aan de regels voldoen, kunnen ze altijd een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Gerelateerde artikelen

Persreactie FNLI op ‘De Monitor’: Reclame gericht op kinderen reeds beperkt door industrie

16 februari 2015


Oproep in tv-programma ‘De Monitor’ mosterd na de maaltijd Sinds 1 januari 2015[1] is het verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Deze aanscherping van de […]

Levensmiddelenindustrie voor effectieve aanpak overgewicht

1 oktober 2015


Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd De gemeente Amsterdam tekent vandaag een petitie van de Alliantie Stop Kindermarketing. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is, net als deze Alliantie, van mening dat kinderen het recht hebben om […]

Naleving zelfregulering reclame gericht op kinderen onderzocht

4 augustus 2016


Vandaag verscheen de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderzocht de Stichting Reclame Code voor de vijfde keer in hoeverre bedrijven zich houden aan […]