Nieuws

(280 resultaten)
Betekenisvolle impact creëren met sectorale samenwerking

25 april 2022


Onlangs publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een een richtlijn rond due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen, waarmee de aandacht voor mensenrechten en milieu wordt vergroot. De FNLI steunt de gezamenlijke oproep van het Nederlandse bedrijfsleven en […]

De eiwittransitie: samen op zoek naar een nieuwe balans

20 april 2022


Met een groeiende wereldbevolking en een door klimaatverandering krimpend landbouwoppervlak is een toekomstbestendig gezond voedingspatroon geen idylle maar noodzaak. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft het over ‘sustainable healthy diets’. Dit zijn voedingspatronen die alle dimensies […]

Producenten en supermarkten informeren consumenten over productwijzigingen als gevolg van urgente tekorten aan zonnebloemolie

5 april 2022


Door de vreselijke situatie in Oekraïne zijn er urgente tekorten aan zonnebloemolie ontstaan. Daardoor liggen er sind een aantal dagen producten in de supermarktschappen waar andere plantaardige oliën dan zonnebloemolie voor zijn gebruikt. Producenten en supermarkten informeren consumenten daarover. Onder […]

Gevolgen situatie Oekraïne: andere plantaardige oliën vervangen zonnebloemolie in veel producten

1 april 2022


Gezamenlijk persbericht CBL, FNLI en MVO De vreselijke situatie in Oekraïne houdt de wereld al een paar weken in zijn greep. De secundaire gevolgen van de crisis worden steeds meer zichtbaar. Zo is er sprake van een verstoorde wereldmarkt. Dit […]

Voedingsmiddelenbedrijven willen een sterke impuls geven aan de energietransitie, maar de infrastructuur ontbreekt

24 maart 2022


Vandaag hebben brancheverenigingen FNLI en VNP namens negen industriële sectoren de Cluster Energie Strategie (CES) van ‘Cluster 6’ aangeboden aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Dit rapport beschrijft hoe deze sectoren de uitstoot van CO2 verder willen verminderen […]

Supermarkten zamelen vanaf 1 januari 2023 blikjes in

9 maart 2022


In 2021 is het overheidsbesluit genomen om vanaf 1 januari 2023 statiegeld op blikjes te heffen. Producent en importeurs zien de verantwoordelijkheid die zij hebben om verpakkingen die zij op de markt brengen in te zamelen en te recyclen niet […]

Branche- en ketenorganisaties vragen om een effectieve en realistische aanpak om ontbossing te stoppen

2 maart 2022


In november 2021 publiceerde de Europese Commissie haar langverwachte ‘Proposal for a regulation on deforestation-free products’. Tussen 1990 en 2020 is 420 miljoen hectare bos verloren gegaan, een gebied groter dan de Europese Unie. De uitbreiding van landbouwareaal voor de […]

FNLI verwelkomt branchevereniging VNV als nieuw lid

2 maart 2022


De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft zich als nieuw lid aangesloten bij de FNLI. VNV is de belangenorganisatie voor werkgevers in de Nederlandse vleeswarenindustrie. Waar een aantal bedrijven uit deze omvangrijke sector al rechtstreeks was aangesloten, zijn wij […]

Leden FNLI ronden met succes de eerste training ‘IMVO en inkoop’ van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen af

23 februari 2022


In januari hebben enkele leden van de FNLI en de Koninklijke Nederlandse Specerijen Vereniging de eerste Nevi-training inkoop en IMVO succesvol afgerond. Deze training is samen met het IMVO-convenant Voedingsmiddelen georganiseerd. De deelnemers hebben, verdeeld over twee middagen, een introductie […]

Openstaande vacature: “Adviseur Economische Zaken / Secretaris VIGEF”

10 februari 2022


Het FNLI-bureau heeft momenteel de volgende openstaande vacature: Adviseur Economische Zaken / Secretaris VIGEF (32-40 uur) In deze duorol werk je als Adviseur Economische Zaken aan economische en juridische vraagstukken die de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie aangaan. Het kan bijvoorbeeld gaan over handelsverhoudingen, de […]

Andries Middag per 1 april 2022 nieuwe directeur VAVI

8 februari 2022


Andries Middag (37) is vanaf 1 april 2022 de nieuwe directeur voor de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI). Hij volgt Hylke Brunt op. Het bestuur van de VAVI is verheugd met deze aanstelling. Chris Deen, voorzitter van de VAVI […]

IMVO-Convenant Voedingsmiddelen boekt vooruitgang in derde jaar

3 februari 2022


Het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen heeft voor het derde jaar haar voortgang gemeten en rapporteert daarover in de vandaag verschenen Jaarrapportage 2020-2021. De uitkomsten van de jaarlijkse monitoring laten zien dat steeds meer bedrijven in de sector het belang van internationaal maatschappelijk […]