Persreactie FNLI op ‘De Monitor’: Reclame gericht op kinderen reeds beperkt door industrie

Persreactie FNLI op ‘De Monitor’: Reclame gericht op kinderen reeds beperkt door industrie

16 februari 2015


Oproep in tv-programma ‘De Monitor’ mosterd na de maaltijd
Sinds 1 januari 2015[1] is het verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Deze aanscherping van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen betreft een initiatief van het bedrijfsleven. Het eerdere verbod om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen onder de 7 jaar dateert uit 2010 en blijft onverminderd overeind staan. De oproep die onder andere de Consumentenbond doet in het tv-programma De Monitor (15 februari 2015) is daarmee mosterd na de maaltijd.

Reclame gericht op kinderen fors afgenomen door de jaren heen
Sinds 2010 hebben levensmiddelenfabrikanten reclame gericht op kinderen jonger dan 13 jaar al verregaand beperkt. Veel fabrikanten maken al lange tijd helemaal geen reclame meer gericht op kinderen. Dat is ook zichtbaar in de reclamebestedingen voor deze doelgroep die met vele miljoenen euro’s is teruggelopen. Zo daalde in Nederland het totaal aan bruto mediabestedingen voor reclame voor kinderen in 2012 met 51 procent ten opzichte van 2009. De nieuwe regels versterken deze afspraken en brengen overtreders nu binnen de kaders van de Reclame Code Commissie.

Zelfregulering werkt, ‘compliance’ is hoog
Dat de zelfregulering werkt, blijkt jaar op jaar uit de monitoring van naleving van de reclameregels door de FNLI: fabrikanten leven de regels zeer goed na. De effectiviteit en het draagvlak van de zelfregulering blijkt ook uit monitoring van de Stichting Reclame Code: de algemene ‘compliance’ aan de Nederlandse Reclamecode is zeer hoog, namelijk 96% in 2013 [2].

Voedingskundige criteria
De Reclamecode voor Voedingsmiddelen stelde al langer dat het voor producenten verboden is om reclame te maken voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot 7 jaar. Met de huidige aanscherping van de Reclamecode spreken fabrikanten nu ook onderling af om geen meer reclame te maken gericht op kinderen tot 13 jaar. Een uitzondering op deze regel geldt voor producten die aan specifieke voedingskundige criteria voldoen: het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. Hierbij kan gedacht worden aan lightproducten, of groente en fruit. De genoemde grenswaarden voor de voedingskundige criteria zijn ook op Europees niveau afgesproken. Deze uitzondering geldt niet voor reclame gericht op kinderen tot 7 jaar, voor die doelgroep blijven de huidige regels bestaan.

1. Er geldt een overgangstermijn van een half jaar.
2. Bron: Jaarverslag SRC 2013

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Naleving zelfregulering reclame gericht op kinderen onderzocht

4 augustus 2016


Vandaag verscheen de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderzocht de Stichting Reclame Code voor de vijfde keer in hoeverre bedrijven zich houden aan […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Levensmiddelenindustrie toetst zelfregulering reclame gericht op kinderen middels onafhankelijk onderzoek

21 oktober 2015


Per 1 januari 2015 heeft het bedrijfsleven zichzelf in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen verboden om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het totaalverbod op reclame voor voedingsmiddelen gericht op […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fabrikanten leggen flinke beperking kidsmarketing vast

16 december 2014


Levensmiddelenindustrie beperkt reclame-uitingen gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Vandaag is door het bestuur van de Stichting Reclamecode (SRC) een voorstel van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) tot wijziging van de bestaande Reclamecode voor Voedingsmiddelen aangenomen. Met deze wijziging […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn