Persreactie FNLI op uitspraken NVWA in Het Financieele Dagblad d.d. 19 maart 2014

Persreactie FNLI op uitspraken NVWA in Het Financieele Dagblad d.d. 19 maart 2014

19 maart 2014


De FNLI tekent bezwaar aan tegen het generaliserende karakter van de uitspraken van Inspecteur-Generaal Paul in het FD van vandaag. De terechte grote aandacht voor fraudeurs en wetsovertreders, mag niet het beeld van de werkelijkheid vertekenen, waarin de grote meerderheid van bedrijven dag in dag uit alles in het werk stelt goed, veilig en betaalbaar voedsel op de markt te brengen.

De FNLI is juist hierom van mening dat bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel uit mogen maken van de voedselketen. Het is daarom goed dat ook de overheid maatregelen neemt en dit soort bedrijven hard aanpakt.

De huidige voedselveiligheid is hoger dan ooit, mede dankzij inspanningen van de industrie: methodes om voedselveiligheid te borgen en te controleren worden continu verbeterd. Producten mogen alleen op de markt gebracht worden, wanneer processen voldoen aan de strenge eisen aan veiligheid, kwaliteit en hygiëne, niet alleen van de wetgever, maar vooral en daarboven van producenten en afnemers zelf. Producenten zijn in staat om snel op te treden en producten van de markt te halen, zodra blijkt dat niet wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden.

De FNLI vindt het terecht dat de NVWA in haar toezicht meer aandacht besteedt aan productintegriteit. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Taskforce Voedselvertrouwen, waar het bedrijfsleven actief aan deelneemt om de borging van productintegriteit als aanvulling van de bestaande kwaliteitssystemen op te nemen.

De FNLI wijst in dit verband bovendien op de vele inspanningen die de Nederlandse levensmiddelenindustrie levert op het gebied van verduurzaming, dierenwelzijn, voeding en gezondheid en innovatie. Zo wordt in de vleesketen door zowel veehouders als hun afnemers actief geïnvesteerd in verbetering van dierenwelzijn, en groeit het aanbod van producten met bijvoorbeeld het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

FNLI deelt kritische houding Nederlandse Europarlementariërs verplichte herkomstetikettering

13 mei 2016


Gisteren heeft het Europees Parlement in een plenaire zitting met een ruime meerderheid een resolutie voor verplichte herkomstetikettering voor alle producten van dierlijke herkomst aangenomen. Hiermee wordt de Europese Commissie opgeroepen met wetgeving te komen. De FNLI betreurt de uitkomst […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Europese Unie blokkeert inzet duurzame alternatieve eiwitbronnen

7 oktober 2015


Levensmiddelendustrie gaat “gebugd” onder nieuwe “novel food” wetgeving Schnitzels van buffalowormen, bugnuggets en gefrituurde sprinkhanen: ze bieden consumenten een hoge voedingswaarde in combinatie een hoge productveiligheid en de mogelijkheid om bij te dragen aan verminderde milieubelasting. Als alternatieve voedselbron dragen […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI betreurt stemming Europees Parlement voor verplichte herkomstetikettering

23 januari 2015


Op 21 januari jl. stemde het Europees Parlement (ENVI Comité) voor een motie die de Commissie oproept om herkomstetikettering van vlees als ingrediënt verplicht te stellen. De FNLI betreurt dit besluit. Het primaire doel van etikettering van levensmiddelen is om […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn