Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd

Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd

12 januari 2016


De FNLI heeft begrip voor de vragen die reclame gericht op kinderen oproept. Daarom heeft de levensmiddelenindustrie zichzelf reeds verregaande beperkingen opgelegd. Het is sinds 1 januari 2015 verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. Sinds 2010 bestaat een totaalverbod voor reclame gericht op kinderen tot 7 jaar. Deze regels zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat concludeert dat reclame in online spelletjes ervoor zorgt dat kinderen meer zullen eten, is daarmee niet relevant voor de Nederlandse markt. Ook alle online uitingen, waaronder games, vallen namelijk onder de definitie van reclame en moeten dus aan de regels voldoen.

Extra regels voor online uitingen
Bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen dient de adverteerder zich niet alleen aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen te houden, maar ook aan de andere Reclamecodes die van toepassing zijn, onder andere de Reclamecode Social Media (RSM) en de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) die ook bepaalt dat reclame altijd herkenbaar moet zijn, ook in sociale media, de virtuele wereld en (in)game advertising, waar het proefschrift van de heer Folkvord over gaat.

Klacht indienen bij Reclame Code Commissie
De FNLI laat de naleving van de regels jaarlijks onafhankelijk onderzoeken. Daaruit blijkt dat de regels over het algemeen goed worden nageleefd; een aantal bedrijven had nog moeite om de regels zich online eigen te maken (zie persbericht oktober 2015). De handhaving van de zelfregulering is effectief en het bedrijfsleven spreekt elkaar erop aan wanneer er niet aan de regels wordt voldaan. Mochten consumenten, maar ook organisaties zoals de Alliantie Stop Kindermarketing, toch nog uitingen tegenkomen die mogelijk niet aan de regels voldoen, kunnen ze altijd een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Gerelateerde artikelen

FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

8 december 2016


De FNLI heeft besloten om stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. De FNLI verwacht niet dat deze verdergaande reclamebeperkingen de prevalentie van overgewicht en obesitas zullen terugdringen zoals er ook geen bewezen effecten […]

BVA en FNLI publiceren Gids Content Creators en Voedingsmiddelenadverteerders

18 april 2017


De inzet van vloggers binnen het reclamedomein brengt nieuwe uitdagingen voor adverteerders met zich mee. Daarom brengen BVA Bond van Adverteerders en FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de ‘Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators’ uit. Doel van de gids is om adverteerders […]

Uitspraak Reclame Code Commissie over kinderreclame; Effectiviteit zelfregulering weer bewezen

24 september 2015


Op 23 september werd bekend dat de Reclame Code Commissie (RCC) een gebundelde reeks klachten over reclame gericht op kinderen in één publicatie van Hoogvliet Supermarkten heeft toegewezen. Op vrijdag 14 augustus jl. heeft campagneorganisatie Foodwatch deze klacht ingediend bij de […]