Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd

Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd

12 januari 2016


De FNLI heeft begrip voor de vragen die reclame gericht op kinderen oproept. Daarom heeft de levensmiddelenindustrie zichzelf reeds verregaande beperkingen opgelegd. Het is sinds 1 januari 2015 verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. Sinds 2010 bestaat een totaalverbod voor reclame gericht op kinderen tot 7 jaar. Deze regels zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat concludeert dat reclame in online spelletjes ervoor zorgt dat kinderen meer zullen eten, is daarmee niet relevant voor de Nederlandse markt. Ook alle online uitingen, waaronder games, vallen namelijk onder de definitie van reclame en moeten dus aan de regels voldoen.

Extra regels voor online uitingen
Bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen dient de adverteerder zich niet alleen aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen te houden, maar ook aan de andere Reclamecodes die van toepassing zijn, onder andere de Reclamecode Social Media (RSM) en de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) die ook bepaalt dat reclame altijd herkenbaar moet zijn, ook in sociale media, de virtuele wereld en (in)game advertising, waar het proefschrift van de heer Folkvord over gaat.

Klacht indienen bij Reclame Code Commissie
De FNLI laat de naleving van de regels jaarlijks onafhankelijk onderzoeken. Daaruit blijkt dat de regels over het algemeen goed worden nageleefd; een aantal bedrijven had nog moeite om de regels zich online eigen te maken (zie persbericht oktober 2015). De handhaving van de zelfregulering is effectief en het bedrijfsleven spreekt elkaar erop aan wanneer er niet aan de regels wordt voldaan. Mochten consumenten, maar ook organisaties zoals de Alliantie Stop Kindermarketing, toch nog uitingen tegenkomen die mogelijk niet aan de regels voldoen, kunnen ze altijd een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Gerelateerde artikelen

Naleving zelfregulering reclame gericht op kinderen onderzocht

4 augustus 2016


Vandaag verscheen de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderzocht de Stichting Reclame Code voor de vijfde keer in hoeverre bedrijven zich houden aan […]

Online kinderreclame voor voeding reeds streng gereguleerd

31 maart 2016


Vandaag stuurde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek over de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen naar de Tweede Kamer. De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met de onafhankelijke reclamemonitoring die […]

Fabrikanten leggen flinke beperking kidsmarketing vast

16 december 2014


Levensmiddelenindustrie beperkt reclame-uitingen gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Vandaag is door het bestuur van de Stichting Reclamecode (SRC) een voorstel van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) tot wijziging van de bestaande Reclamecode voor Voedingsmiddelen aangenomen. Met deze wijziging […]