Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd

Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd

12 januari 2016


De FNLI heeft begrip voor de vragen die reclame gericht op kinderen oproept. Daarom heeft de levensmiddelenindustrie zichzelf reeds verregaande beperkingen opgelegd. Het is sinds 1 januari 2015 verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. Sinds 2010 bestaat een totaalverbod voor reclame gericht op kinderen tot 7 jaar. Deze regels zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat concludeert dat reclame in online spelletjes ervoor zorgt dat kinderen meer zullen eten, is daarmee niet relevant voor de Nederlandse markt. Ook alle online uitingen, waaronder games, vallen namelijk onder de definitie van reclame en moeten dus aan de regels voldoen.

Extra regels voor online uitingen
Bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen dient de adverteerder zich niet alleen aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen te houden, maar ook aan de andere Reclamecodes die van toepassing zijn, onder andere de Reclamecode Social Media (RSM) en de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) die ook bepaalt dat reclame altijd herkenbaar moet zijn, ook in sociale media, de virtuele wereld en (in)game advertising, waar het proefschrift van de heer Folkvord over gaat.

Klacht indienen bij Reclame Code Commissie
De FNLI laat de naleving van de regels jaarlijks onafhankelijk onderzoeken. Daaruit blijkt dat de regels over het algemeen goed worden nageleefd; een aantal bedrijven had nog moeite om de regels zich online eigen te maken (zie persbericht oktober 2015). De handhaving van de zelfregulering is effectief en het bedrijfsleven spreekt elkaar erop aan wanneer er niet aan de regels wordt voldaan. Mochten consumenten, maar ook organisaties zoals de Alliantie Stop Kindermarketing, toch nog uitingen tegenkomen die mogelijk niet aan de regels voldoen, kunnen ze altijd een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Lees hier de volledige visie van de levensmiddelenindustrie op reclame gericht op kinderen, inclusief reactie op voorstellen van de Alliantie Stop Kindermarketing.

Gerelateerde artikelen

Persreactie FNLI op ‘De Monitor’: Reclame gericht op kinderen reeds beperkt door industrie

16 februari 2015


Oproep in tv-programma ‘De Monitor’ mosterd na de maaltijd Sinds 1 januari 2015[1] is het verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Deze aanscherping van de […]

BVA en FNLI publiceren Gids Content Creators en Voedingsmiddelenadverteerders

18 april 2017


De inzet van vloggers binnen het reclamedomein brengt nieuwe uitdagingen voor adverteerders met zich mee. Daarom brengen BVA Bond van Adverteerders en FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de ‘Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators’ uit. Doel van de gids is om adverteerders […]

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]