Reactie van de FNLI op de door staatssecretaris Dijksma aangekondigde recall van vlees

Reactie van de FNLI op de door staatssecretaris Dijksma aangekondigde recall van vlees

6 februari 2014


De FNLI vindt het buitengewoon teleurstellend dat, een jaar nadat de zaak bekend werd waarin paardenvlees als rundvlees werd verkocht bekend, er wederom een bedrijf aan het licht is gekomen dat nog niet kan voldoen aan basisvoorwaarden voor integere producten en veilig handelen en waarbij de administratie om kwaliteit te waarborgen niet op orde is. Traceerbaarheid van grondstoffen is voorwaarde nummer één voor een betrouwbare keten.

De FNLI is van mening dat bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en met voeten treden geen deel uit mogen maken van de voedselketen. Het is daarom goed dat ook de overheid nu maatregelen neemt en dit soort bedrijven hard aanpakt. De FNLI heeft haar leden geïnformeerd over de recall en verwacht dat afnemers snel in actie zullen komen om producten, die zich nog in de keten bevinden, terug te halen.

Met het CBL vindt de FNLI dat voor fraude met voedsel geen enkel excuus bestaat. Afnemers in de keten én consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat op het etiket staat, ook in de verpakking zit. Voor fraudeurs is in de voedselketen geen plaats.

Deze zaak benadrukt dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn. Eind deze maand lanceert het Global Food Safety Initiative (onderdeel van het mondiale Consumer Goods Forum) de module “Food Fraud”. De FNLI juicht dit initiatief van harte toe en roept haar leden op deze module aan hun voedselveiligheidssysteem toe te voegen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

FNLI betreurt stemming Europees Parlement voor verplichte herkomstetikettering

23 januari 2015


Op 21 januari jl. stemde het Europees Parlement (ENVI Comité) voor een motie die de Commissie oproept om herkomstetikettering van vlees als ingrediënt verplicht te stellen. De FNLI betreurt dit besluit. Het primaire doel van etikettering van levensmiddelen is om […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI bevestigt belang aanpak voedselfraude en borging productintegriteit

27 september 2016


Den Haag, 27 september 2016 – Vandaag publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar voedselfraude in een groot aantal productcategorieën onder de titel ‘Gesjoemel met eten’. Ook de FNLI vindt dat fraude in de voedselketen onacceptabel is. Het onderzoek onderstreept het […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Staatssecretaris Van Dam lanceert ‘Nederland Voedselland’ op initiatief FNLI

14 oktober 2016


Levensmiddelenindustrie geeft online invulling aan ‘open gesprek over voedsel’ Gisteren lanceerde staatssecretaris Van Dam op initiatief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) het online platform ‘Nederland Voedselland’. Dit platform faciliteert de dialoog over de toekomst van ons eten en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn