SOL biedt ondersteuning bij het collegiaal in- en uitlenen van personeel tijdens de COVID-19-crisis

SOL biedt ondersteuning bij het collegiaal in- en uitlenen van personeel tijdens de COVID-19-crisis

3 april 2020


In deze hectische tijd wordt er in de sector alles uit de kast gehaald om de voedselproductie op peil te houden. Sommige bedrijven hebben op dit moment te maken met (tijdelijke) boventalligheid, (tijdelijke) tekorten óf een hoog ziekteverzuim. De Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) kan uw organisatie ondersteunen bij vraagstukken ten aanzien hiervan. Zo bieden zij ondersteuning bij het collegiale in- en uitlenen van personeel.


Collegiale uitleen zonder commerciële tarieven
SOL ontvangt veel vragen van bedrijven over ondersteuning bij arbeidsmobiliteit via “collegiaal in-en uitlenen” of over andere HR-vraagstukken. Een veelgestelde vraag is: “Mag ik mijn medewerkers vragen om tijdelijk bij een ander bedrijf te gaan werken? Het antwoord daarop is: “Ja dit mag u vragen, mits het binnen redelijkheid gebeurt. “

SOL ondersteunt regionale samenwerkingsverbanden die deze vraagstukken oppakken. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn Rijnmond vanuit de Food Innovation Academy, Gelderland vanuit de Food Academy Nijkerk en Stichting Veluwe Portaal en in de Noordelijke provincies via het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland en het Bakery Sweets Center. Het zijn stuk voor stuk regionale netwerken ‘van-voor-en-door werkgevers’.

Het aanbod van SOL voor ondersteuning aan alle levensmiddelenbedrijven is als volgt:

  • Inventarisatie van (tijdelijke)boventalligheid en (tijdelijk)aanbod van boventallige medewerkers bij bedrijven in de regio;
  • Collegiaal in-en uitleen zonder tussenkomst van (commerciële)tarieven;
  • Informatie over de Arbo verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid;
  • Beantwoording HR-vraagstukken;
  • Expertise over loondoorbetaling, tijdelijke NOW;
  • Contacten met UWV, gemeenten, advocaten, onderwijs en overige HR-deskundigen.

Wilt u ook gebruik maken van deze ondersteuning?
SOL is reeds benaderd door verschillende bedrijven met tijdelijke boventalligheid met medewerkers die snel inzetbaar zijn binnen de levensmiddelenindustrie. Als u ook gebruik wilt maken van deze ondersteuning, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met SOL via Nicole Lemmen (06 15 39 88 38). Zij zorgt ervoor dat bedrijven gekoppeld worden aan de juiste regionale contactpersoon. Op basis van de reacties kan het aanbod ook voor andere regio’s worden georganiseerd.

Gerelateerde artikelen

Groen licht voor crisismaatregel herverzekering leverancierskrediet

28 mei 2020


Afgelopen maandag heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor de Nederlandse COVID-19 crisismaatregel om leverancierskredieten te herverzekeren. Door de coronacrisis nemen betalingsrisico’s toe en wordt het verzekeren hiervan bemoeilijkt. Hierdoor dreigen leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen. Nu […]

#FoodHeroes campagne op social media

22 april 2020


Meer dan ooit blijkt dat de voedingssector van cruciaal belang is. Terwijl het coronavirus ons voorlopig thuishoudt, blijven werknemers in de voedselketen aan het werk voor ons allemaal. Zo zorgen zij ervoor dat de productie en levering van voedingsmiddelen draaiende […]

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) vandaag geopend

6 april 2020


Werkgevers kunnen vanaf vandaag 09.00 uur aankloppen bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen als ze door de coronacrisis omzetverlies lijden. De uitvoeringsorganisatie verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Het UWV verwacht na een complete aanvraag binnen […]