Staatssecretaris Van Dam en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Dijkhuizen ontvangen aanbevelingen over ketentransparantie

Staatssecretaris Van Dam en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Dijkhuizen ontvangen aanbevelingen over ketentransparantie

8 december 2016


Het afgelopen jaar lieten de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een verkenning uitvoeren rondom het thema ketentransparantie. Van etiket tot digitale productinformatie en van keurmerk tot website of app: de complexe vraag hoe bedrijven consumenten nog beter van informatie over producteigenschappen, herkomst en certificering kunnen voorzien, stond daarbij centraal. Onderzocht werd hoe bestaande informatiestromen in de voedselketen verbeterd kunnen worden en wat er meer nodig is. Dit rapport, met de titel ‘Een reis door de keten’, werd vandaag aangeboden aan Aalt Dijkhuizen, voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel, en Martijn van Dam, staatssecretaris Economische Zaken.

Team van kwartiermakers: technologie biedt kansen voor verbetering informatiestromen
Een team van ‘kwartiermakers’* met expertise op het gebied van data, ketens en consumenten bracht het afgelopen jaar in kaart welke systemen en standaarden gebruikt worden in de voedselketen voor informatievoorziening over product(eigenschappen), herkomst en certificering. Uit de verkenning blijkt dat veel informatie rondom voedsel reeds digitaal beschikbaar is in diverse systemen. Technologie kan mogelijk informatievoorziening door de hele keten, van boer tot consument, verder verbeteren, maar de kosten wegen niet zonder meer op tegen de baten. Belangrijke vraag die de kwartiermakers daarbij stellen is, in hoeverre de consument bereid is een hogere prijs te betalen voor extra informatie. Uitgangspunt is dat consumenten zonder meer moeten kunnen vertrouwen op het hoge niveau van voedselveiligheid in ons land. Aalt Dijkhuizen: “De Alliantie omarmt de aanbevelingen uit het rapport ‘Een reis door de keten’ en we bespreken graag met de overheid hoe we de aanbevelingen gezamenlijk kunnen opvolgen.

Pilot varkensvlees
Het rapport beveelt aan een pilot uit te voeren voor een specifiek product om te evalueren in hoeverre consumenten extra product- en herkomstinformatie waarderen en of dit leidt tot gedragsverandering. Daarom is vorige maand een pilot met varkensvlees met Beter Leven keurmerk gestart.

Pilot productsamenstelling
Daarnaast bevelen de kwartiermakers een pilot op het gebied van productsamenstelling aan. Hierbij dient de wettelijk verplichte etiketinformatie (zoals ingrediënten en voedingswaarde) digitaal vrijgegeven te worden, zodat kennisinstituten als het Voedingscentrum, deze informatie kunnen duiden voor consumenten om een gezondere keuze te stimuleren.

GS1-standaarden als basis
Bedrijven uit de voedselketen voldoen reeds op verschillende manieren aan de informatiebehoefte van consumenten. Zo hebben industrie en retail de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een eenduidig systeem, zodat consumenten ook bij de online aankoop van voedingsmiddelen toegang hebben tot etiketinformatie: de GS1 data source. De kwartiermarkers concluderen in hun rapport dat aansluiting op bestaande, internationale standaarden onontbeerlijk is om productinformatie in de keten efficiënt uit te wisselen; de GS1-standaarden vormen hier een goede basis voor.

Download hier het volledige rapport ‘Een reis door de keten’

*Het team van kwartiermakers bestaat uit: Hein Gorter de Vries, Sjaak Wolfert, Frans van Diepen, Gerda Feunekes, Kees de Graaf, Linda de Bie, onder voorzitterschap van Sjaak de Korte.

img-20161208-wa0005

Op de foto: Aalt Dijkhuizen, Sjaak de Korte en staatssecretaris Martijn van Dam

Gerelateerde artikelen

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie presenteert advies over nieuwe energie-infrastructuur

15 mei 2020


Om de industrie te verduurzamen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 op een rendabele wijze te behalen, is in oktober 2019 een taskforce ingesteld om te adviseren over de benodigde infrastructuur. Dit is de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI). […]

Voedingsmiddelenbedrijven klaar om verdere stappen te zetten binnen het IMVO-convenant

18 december 2020


De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de jaarlijkse rapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen gepubliceerd. In deze tweede jaarrapportage staan de resultaten van de stappen die gezet zijn door de convenantpartijen op het gebied van IMVO-risicomanagement (due diligence). Hieruit blijkt dat […]

IMVO Convenant Voedingsmiddelen – Commitment en maatwerk om positieve effecten te bewerkstelligen

20 juli 2020


In het rapport “Evaluation of the Dutch RBC Agreements” presenteert het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) haar bevindingen van de evaluatie van de IMVO-convenanten. Hierin wordt gesteld dat vrijwillige maatregelen om mensenrechtenschendingen in handelsketens te voorkomen, onvoldoende blijken. ‘Het […]