Supermarkten zamelen vanaf 1 januari 2023 blikjes in

Supermarkten zamelen vanaf 1 januari 2023 blikjes in

9 maart 2022


In 2021 is het overheidsbesluit genomen om vanaf 1 januari 2023 statiegeld op blikjes te heffen. Producent en importeurs zien de verantwoordelijkheid die zij hebben om verpakkingen die zij op de markt brengen in te zamelen en te recyclen niet alleen als een wettelijke, maar vooral als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de afgelopen periode zijn producenten samen met de supermarkten en het Afvalfonds Verpakkingen in gesprek gegaan over de inrichting van een systeem voor de inzameling.

Het CBL heeft aangegeven dat supermarkten vanaf 1 januari 2023 de inzameling via de bestaande systemen in de winkel gaan doen. Het is goed dat er voor de consument duidelijkheid is.  Voorop staat dat het voor consumenten zo gemakkelijk mogelijk moet zijn om hun blikjes in te leveren en supermarkten spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast zijn uiteraard ook andere locaties buiten de supermarkten van belang. Een goede integratie van deze zogenoemde ‘high traffic’ locaties met de locaties binnen supermarkten is van essentieel belang.

De FNLI blijft samen drankenproducenten, het CBL en het Afvalfonds Verpakkingen werken aan een effectief inzamelsysteem waarmee het doel om zwerfafval te verminderen kan worden behaald.