Toenemende bewustwording in de AgriFoodsector leidt tot erkenning Gedragscode Voedselveiligheid

Toenemende bewustwording in de AgriFoodsector leidt tot erkenning Gedragscode Voedselveiligheid

10 september 2018


Een groeiend aantal bedrijven (>230) heeft de Gedragscode Voedselveiligheid en Productintegriteit ondertekend. Door te ondertekenen maakt een voedselfabrikant openbaar dat zij de borging van voedselveiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Ons voedsel is veilig, zo laat ook het NVWA-rapport ‘Staat van voedselveiligheid’ zien. De industrie blijft continu investeren in de borging van deze veiligheid en daarin past ook de ondertekening van deze Code.

Op de website ketenborging.nl staat welke bedrijven de Code hebben ondertekend. Hier vindt u ook welke kwaliteitssystemen voldoen aan de hoogste eisen tot borging van de voedselveiligheid. Ondernemers kunnen via deze website controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan de eerder genoemde criteria van voedselveiligheid en integriteit voldoet of niet, en daar hun handelen op afstemmen. De eisen waar een kwaliteitssysteem aan moet voldoen zijn gezamenlijk – door de NVWA én de industrie – gemaakt naar aanleiding van de paardenvleesaffaire (2013). Er zijn al 6 systemen geaccepteerd ( te weten Riskplaza, BRC, Feed Chain Alliance, IFS, FSSC22000 en GMP+ Feed Certification scheme). Bovendien staan er nog enkele in de rij om geaccepteerd te worden. Ook de Commissie Sorgdrager erkent het belang van gedegen kwaliteitssystemen (en daarmee ketenborging.nl) in haar Fipronil-onderzoek.

De Stichting ketenborging.nl is blij met de erkenning van ketenborging.nl, wat een belangrijk instrument is om voedselveiligheid, ook tussen de schakels, in de keten te verbeteren.

De FNLI roept haar leden die nog niet hebben ondertekend op om de Code te ondertekenen.