Tweede Kamer geeft circulaire economie een “boost” met fosfaat-motie

Tweede Kamer geeft circulaire economie een “boost” met fosfaat-motie

9 maart 2016


Levensmiddelenindustrie: “Afval bestaat niet; alles is grondstof!”

Den Haag, 9 maart 2016 – Gisteren nam de Tweede Kamer een motie aan van Remco Dijkstra (VVD) en Agnes Mulder (CDA), waarin het kabinet wordt opgeroepen zich in te spannen voor het toekennen van een einde-afval status voor herwonnen nutriënten uit reststromen, zoals fosfaat. Deze status maakt internationale handel in deze nutriënten eenvoudiger, waardoor de business case voor recycling ervan verbetert. Herwinning en hergebruik van o.a. fosfaat is cruciaal voor verduurzaming van de voedselproductie, waarin kostbare en eindige nutriënten niet zomaar verloren kunnen gaan. De FNLI is dan ook zeer tevreden met de motie en kijkt uit naar uitvoering ervan door het kabinet.

Ook de vorige week ondertekende internationale Green Deal, waarmee de North Sea Resources Roundabout werd opgericht, is een grote stap vooruit in het streven naar een circulaire economie. Landen rondom de Noordzee gaan samenwerken om handel in grondstoffen, bijproducten en reststromen te vereenvoudigen, door gezamenlijk wettelijke belemmeringen hieromtrent op te heffen en hun interpretatie van afvalwetgeving beter op elkaar af te stemmen.

De FNLI ondersteunt dit initiatief van harte en verwacht dat dit ook voor een aantal reststromen uit de agrifoodketen een belangrijke verbetering teweeg kan brengen. In het onlangs gepresenteerde Circular Economy Package is een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd in Europees beleid en wetgeving omtrent grondstoffen en afval.

Goede stappen vooruit, maar meer nodig
Volgens de FNLI worden er goede stappen gezet, maar is er meer nodig. Nog te vaak worden waardevolle organische materialen uit de agrifoodketen door de overheid als afvalstof bestempeld, waardoor hoogwaardig gebruik van deze materialen ernstig bemoeilijk wordt. Dit geldt niet alleen voor fosfaat.

In een echte circulaire economie bestaat geen afval. Organische stoffen uit de agrifoodketen, die veilig en volgens wettelijke vereisten nuttig worden gebruikt voor voedsel, diervoeders, materialen, meststoffen of energie, zouden in geen geval als afvalstof moeten worden geclassificeerd. Hiervoor dient de Europese Afvalstoffenrichtlijn verder te worden aangepast, door deze stoffen uit te sluiten van de afvaldefinitie of de voorwaarden waaronder stoffen als bijproduct worden bestempeld flink te verruimen.

De FNLI wil het momentum dat nu op nationaal en Europees niveau zichtbaar is optimaal benutten om zoveel mogelijk belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van een circulaire economie uit de weg te ruimen. Het is zeer positief dat de Tweede Kamer en de Nederlandse overheid met moties en Green Deals actief laten zien deze ontwikkeling te ondersteunen. De FNLI rekent er dan ook op dat Nederland zich ook in Brussel actief blijft inzetten op continue verbetering van wetgeving en beleid.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Reactie FNLI, CBL en LTO op publicatie ACM over Kip van Morgen ACM slaat bodem onder verduurzaming uit

27 januari 2015


LTO Nederland, FNLI en CBL betreuren dat de ACM de verduurzamingsafspraken omtrent de Kip van Morgen in strijd acht met de Mededingingswet. De analyse is een spaak in het wiel van een belangrijk verduurzamingsinitiatief, waarmee de sector een antwoord geeft […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Opnieuw groei duurzame palmolie in voedingsmiddelen

11 juni 2015


In 2014 meer ‘Segregated’ duurzame palmolie dan ‘Book & Claim’ Het aandeel duurzame palmolie verwerkt door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in 2014 is 72%. Dit is opnieuw een groei in het aandeel duurzame palmolie “Ieder jaar zien we het aandeel duurzame […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt ‘stamppot vol duurzaamheid’ aan staatssecretaris Van Dam

29 februari 2016


Bedrijfsleven tilt verduurzaming over de gehele linie naar het volgende level Vandaag overhandigde Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een ‘stamppot vol duurzaamheid’, aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Aan de hand van de ingrediënten van […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn