Voedingsmiddelenbedrijven klaar om verdere stappen te zetten binnen het IMVO-convenant

Voedingsmiddelenbedrijven klaar om verdere stappen te zetten binnen het IMVO-convenant

18 december 2020


De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de jaarlijkse rapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen gepubliceerd. In deze tweede jaarrapportage staan de resultaten van de stappen die gezet zijn door de convenantpartijen op het gebied van IMVO-risicomanagement (due diligence). Hieruit blijkt dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen leeft bij voedingsmiddelenbedrijven. Ondanks de impact van COVID-19 hebben 105 bedrijven dit jaar over hun voortgang gerapporteerd. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige periode.

FNLI-leden rapporteren sinds de ondertekening van het convenant jaarlijks over hun voortgang op de implementatie van IMVO-risicomanagement. De resultaten van het afgelopen convenantjaar zijn vastgelegd in het rapport “FNLI resultaten en activiteiten van het tweede jaar IMVO Convenant Voedingsmiddelen”. Aanvullend is dit jaar in opdracht van de FNLI een kwalitatieve sectorrapportage opgesteld met daarin inspanningen en resultaten in vier sectoren op het gebied van verduurzaming van de productie van grondstoffen.

Lees hier het persbericht van de SER.

Gerelateerde artikelen

IMVO Convenant Voedingsmiddelen – Commitment en maatwerk om positieve effecten te bewerkstelligen

20 juli 2020


In het rapport “Evaluation of the Dutch RBC Agreements” presenteert het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) haar bevindingen van de evaluatie van de IMVO-convenanten. Hierin wordt gesteld dat vrijwillige maatregelen om mensenrechtenschendingen in handelsketens te voorkomen, onvoldoende blijken. ‘Het […]

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie presenteert advies over nieuwe energie-infrastructuur

15 mei 2020


Om de industrie te verduurzamen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 op een rendabele wijze te behalen, is in oktober 2019 een taskforce ingesteld om te adviseren over de benodigde infrastructuur. Dit is de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI). […]

Sectorinitiatieven brengen verduurzaming van internationale handelsketens levensmiddelenindustrie vooruit

15 oktober 2020


Om internationale handelsketens te verduurzamen moet meer worden samengewerkt in sectoren. Dat is de boodschap van het rapport ‘Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door de Nederlandse Levensmiddelenindustrie: voortgang in cacao, palmolie, soja en koffie in beeld.’. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie […]