Voedingsmiddelenreclame op social media

Voedingsmiddelenreclame op social media

17 oktober 2018


Afgelopen maandag nam onze directeur Marian Geluk deel aan het Radar-item over reclame in vlogs gericht op jongeren, waar zij het standpunt van de voedingsmiddelenindustrie hierop helder naar voren bracht. Klik hier om het interview terug te zien.

Radar besteedde in de uitzending aandacht aan de gisteren gepubliceerde resultaten van het onderzoek ‘Quickscan Kindermarketing’, uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum. Hieruit bleek dat ouders moeite hebben met kindermarketing. Het is goed om in een dagelijks veranderend medialandschap op te blijven letten wat er op het ‘world wide web’ gebeurt en door wie daarnaar wordt gekeken. Het onderzoek van het Voedingscentrum verwelkomen we, want het houdt ons scherp.

De FNLI zal samen met de BVA (bond voor adverteerders) de resultaten verder bestuderen. Mocht u een vlog tegenkomen dat volgens u niet aan de regels voldoet, meld dit dan bij de FNLI, de fabrikant of dien een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

Reclamecode beperkt reclame voor jonge kinderen

De voedingsmiddelenindustrie vindt het belangrijk dat kinderen niet worden blootgesteld aan voedingsmiddelenreclame voor producten met een minder gezonde samenstelling. Daarom heeft de sector vrijwillig regels op om geen reclame te maken voor kinderen onder de 7 jaar. Voor kinderen onder de dertien jaar kijkt de industrie naar de voedingskundige samenstelling van de producten, en stelt daar eisen aan. Deze bovenstaande reclame regels, zoals vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen gelden voor off- en online reclame; dus zeker ook voor blogs en vlogs. De FNLI vindt het belangrijk dat alle levensmiddelenbedrijven zich hier aan houden, en speelt hier actief op in door de naleving van de regels jaarlijks te laten monitoren door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maatschappelijke partijen zoals de Consumentenbond, maar ook programma’s zoals Radar, houden ons scherp.

Naleving regels voldoende?

Bovengenoemde monitor laat zien dat de Reclamecode regels op tv en radio en in print goed worden nageleefd. Bij digitale reclame, waaronder op Social Media en videoplatforms lijkt dit niet altijd het geval te zijn, al is de naleving zeker niet slecht gezien de stormachtige ontwikkeling van online reclame. Aandachtspunten zijn herkenbaarheid als reclame: in vlogs dient helder te zijn voor kinderen als het een commerciële vlog is. Daarnaast dient de vlog (keuze influencer, taalgebruik, etc) gericht te zijn op kinderen van 13 en ouder. Ook dient de adverteerder en vlogger blootstelling van deze filmpjes aan jongere kinderen (<13), waar mogelijk te voorkomen.

Verbetering naleving

De FNLI en haar leden zijn zich bewust van bovengenoemde uitdagingen en zijn met de BVA en SCR in gesprek hoe de naleving van de regels te verbeteren. ”We moeten hier heel alert zijn op naleving van de Reclamecode en ons verbeteren waar mogelijk” aldus Marian Geluk. De FNLI kijkt ook uit naar de monitoring in 2018 met ongetwijfeld goede aanknopingspunten voor verbetering

Meer informatie

Voor fabrikanten hebben de FNLI en de BVA de gids ‘Reclameregels Content Creators & Voedingsmiddelenadverteerders’ opgesteld. Deze is beschikbaar voor BVA en FNLI leden op www.bva.nl of www.fnli.nl. Niet-leden kunnen de gids aanvragen via info@bva.nl.