Zoutreductie levensmiddelenindustrie werpt vruchten af Significante daling zoutgehalte in groenteconserven, kaas en brood

Zoutreductie levensmiddelenindustrie werpt vruchten af Significante daling zoutgehalte in groenteconserven, kaas en brood

28 juli 2014


Vandaag publiceert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het rapport ‘Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013’. Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde zoutgehalte in levensmiddelen tussen 2011 en 2013 met circa 9 procent is gedaald. De meest significante daling is zichtbaar bij de productgroepen conserven (enkelvoudige groenten en peulvruchten) (27%), kaas (Goudse 48+) (24%) en brood (15%): precies die categorieën waarvoor de levensmiddelenindustrie, samen met retail, de laatste jaren stevige afspraken over zoutreductie heeft gemaakt.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is blij met de onderzoeksresultaten. “De FNLI spant zich al jaren in voor een afname van de hoeveelheid natriumchloride, oftewel keukenzout, in voeding. Het is goed om nu de bevestiging van eerder door ons gepubliceerde resultaten en de impact van de toegezegde inspanningen van fabrikanten te zien”, aldus Philip den Ouden, directeur FNLI. De NVWA monitort sinds 2009 jaarlijks tien productgroepen op het gehalte aan keukenzout: brood, chips & zoutjes, conserven, (diepvries)snacks, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, koek & banket, sauzen, soep en vleeswaren.

Zoutverlaging in productgroepen
Het bedrijfsleven werkt ook aan zoutverlaging in productgroepen die in het onderzoek vooralsnog achterblijven, namelijk diepvriessnacks, kant- en klaarmaaltijden, sauzen, soep en vleeswaren. Zo maakten de vleeswarensector en de supermarkten vorig jaar de afspraak om de hoeveelheid zout en verzadigd vet in vleeswaren te verlagen: de meeste populaire vleeswaren zullen eind 2015 10% minder zout en 5% minder verzadigd vet bevatten. Daarnaast worden momenteel voor koekproducten, soepen en sauzen maximumnormen voor zout (en waar mogelijk voor verzadigd vet) geformuleerd. Ook voor andere productcategorieën bestaan al concrete afspraken. Een overzicht van de toezeggingen is hier te vinden.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling
Begin 2014 ondertekenden minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de FNLI, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, met als doel zout, verzadigd vet en calorieën in producten verder te verlagen.

Het verbeteren van productsamenstelling (minder zout, verzadigd vet en energie) staat hoog op de agenda van de levensmiddelenindustrie.

Gerelateerde artikelen

Zoutmonitor laat zien dat bedrijfsleven afspraken nakomt

30 maart 2016


Akkoord Verbetering Productsamenstelling werpt vruchten af De NVWA heeft voor de zevende keer het monitoringsonderzoek naar keukenzout in voedingsmiddelen gepubliceerd. De NVWA beoordeelde in de monitor tien productgroepen in de supermarkt op het gehalte aan keukenzout en hoe dit zich […]

FNLI reactie rapport RIVM ‘Wat ligt er op ons bord’

24 januari 2017


De FNLI onderschrijft de noodzaak van samenhang in de aanpak voor een veilig, gezonder, duurzaam robuust voedselsysteem waarvoor het RIVM pleit in haar rapport ‘Wat ligt er op ons bord’. De samenwerking in de keten die het RIVM daarbij adviseert […]

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]