Spreek Smakelijk

Spreek Smakelijk

Een open gesprek over voedsel
Op maandag 25 april ontving minister-president Mark Rutte het rapport ‘Spreek Smakelijk’ uit handen van Paul Polman (CEO Unilever) en FNLI-voorzitter Bas van den Berg (COO Royal FrieslandCampina). Dit onderzoek van Roland Berger, in opdracht van de FNLI, schetst het belang van de levensmiddelenindustrie voor de Nederlandse economie, maar ook de grote maatschappelijke uitdagingen en dilemma’s waar de sector zich voor gesteld ziet. Het onderzoek legt de vinger op een gevoelige plek: de sector moet nog beter met de consument en burger in gesprek treden. Daarom kondigt de FNLI de beweging ‘Een open gesprek over voedsel’ aan.

Bekijk al het nieuws over Spreek Smakelijk

Minister-president ontvangt rapport tijdens eerste VoedselPoort

Minister-president ontvangt rapport tijdens eerste VoedselPoort

Namens de levensmiddelenindustrie overhandigden Paul Polman en Bas van den Berg maandag het rapport aan de minister-president tijdens de allereerste VoedselPoort.

Minister-president Mark Rutte: “De vraag naar Nederlands voedsel gaat alleen maar toenemen. Wereldwijd hebben we straks 9 miljard monden te voeden. Wij staan op pole position om daarin een grote rol te spelen. Dat de sector nu zelf tot op de bodem uitzoekt hoe het beter kan, is een teken van kracht en van ambitie. Zeker als je al een uitstekende positie hebt.”

Lees hier het persbericht.

Vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en de politiek komen tijdens VoedselPoort bijeen in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Zij gaan hier met elkaar in gesprek over thema’s als voedselverspilling, productsamenstelling en transparantie in de keten. VoedselPoort is een initiatief van de FNLI en zal in de toekomst vaker worden georganiseerd.

FNLI en Roland Berger publiceren rapport ‘Spreek Smakelijk’

FNLI en Roland Berger publiceren rapport ‘Spreek Smakelijk’

‘Spreek Smakelijk’ is opgesteld door adviesbureau Roland Berger in opdracht van de FNLI en bouwt voort op het rapport ‘De Stille Kracht’ dat in 2010 bepalend was voor de sociaaleconomische agenda van de levensmiddelenindustrie. ‘Spreek Smakelijk’ laat onder meer het belang van de levensmiddelenindustrie voor de Nederlandse economie zien. Zo is de sector met een jaarlijkse omzet van €63,9 miljard de grootste industrie van Nederland. Tegelijkertijd is de conclusie dat er een grote afstand tussen de sector en de samenleving bestaat. De levensmiddelenindustrie heeft te maken met vragen en eisen van consumenten over bijvoorbeeld prijs, smaak, productsamenstelling of gemak, maar aan de andere kant ook met burgers die terechte vragen stellen en zorgen hebben over gezondheid, dierenwelzijn of eerlijke handel. De sector is nog onvoldoende in staat om het vertrouwen van de samenleving voor zich te winnen.

Publicatie eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie

Publicatie eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie

Daarnaast werd tijdens Voedselpoort de eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie gepresenteerd: een onderzoek naar de waardering en het vertrouwen van consumenten in de levensmiddelenindustrie. Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction, in opdracht van de FNLI, via een representatieve steekproef onder meer dan 1000 Nederlanders.

Nederlanders geven de levensmiddelenindustrie gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer. Consumenten zijn positief over de kwaliteit van het voedsel in Nederland en ze zijn over het algemeen tevreden met de inzet van de industrie op het gebied van voedselveiligheid en de voedingswaarde op de verpakking. Toch maken consumenten zich ook zorgen, het meest over toevoegingen in producten. Andere thema’s waarop de levensmiddelenindustrie in de ogen van consumenten nog verbeterslagen moet maken, zijn milieu en dierenwelzijn.

Lees hier het hele persbericht. 

Download hier de Waarderingsmeter.

Levensmiddelenindustrie start ‘Een open gesprek over voedsel’

Levensmiddelenindustrie start ‘Een open gesprek over voedsel’

Zowel uit het Roland Berger rapport als uit de Motivaction Waarderingsmeter blijkt dat de levensmiddelenindustrie beter met consument en burger in gesprek moet treden om vertrouwen in de sector te versterken. Daarom gaf de FNLI tijdens VoedselPoort de aftrap voor een bredere dialoog tussen de levensmiddelenindustrie en de samenleving onder de naam ‘Een open gesprek over voedsel’. Een dialoog, waarin openheid als uitgangspunt fungeert en signalen, zorgen en vragen vanuit burgers serieus worden genomen. Bas van den Berg: “Als voorzitter van de FNLI nodig ik al onze stakeholders uit een ‘open gesprek over voedsel’ te voeren. Zou het niet mooi zijn als we een online keukentafel bouwen waaraan gesprekken over voedsel tussen consument, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen plaatsvinden. Met ruimte voor discussie en verschil van inzicht en met een onafhankelijke keukenmeester die het gesprek begeleidt.”

De FNLI roept al haar leden op om, op welke manier dan ook, deel te nemen aan dit open gesprek en zal diverse initiatieven ontplooien om dit aan te jagen.