FNLI Jaarverslag 2014 - page 10

Minister Schippers bezoekt Remia-fabriek in het kader
van verbetering productsamenstelling
In het kader van het
bracht minister Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bezoek
aan de fabriek van Remia in Den Dolder. Doel van het
bezoek was om de minister in de praktijk te laten zien op
welke manier bedrijven werken aan de reductie van zout,
verzadigd vet en calorieën in producten.
Zout monitor NVWA: Zoutreductie industrie werpt vruchten af
Uit
van de NVWA, dat in 2014 werd gepubliceerd, blijkt dat
het gemiddelde zoutgehalte in levensmiddelen tussen 2011 en 2013 met
circa 9 procent is gedaald. De meest significante daling is zichtbaar bij
de productgroepen conserven (enkelvoudige groenten en peulvruchten)
(27%), kaas (Goudse 48+) (24%) en brood (15%): precies die categorieën
waarvoor de levensmiddelenindustrie en de retail de laatste jaren stevige
afspraken hebben gemaakt.
VOEDING EN GEZONDHEID
Producenten laten inspanningen gezonde
leefstijl zien op Voeding Vooruit
Op
laten
voedingsmiddelenproducenten hun initiatieven
zien in het kader van een gezonde leefstijl.
MINISTER SCHIPPERS BIJ REMIA IN DEN DOLDER
VOEDING, GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
FNLI Terugblik op 2014
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...27
Powered by FlippingBook