FNLI Jaarverslag 2014 - page 11

Maatschappelijke inspanningen voor gezond gewicht
De aanpak van overgewicht vergt een multidimensionale
benadering en een bundeling van krachten. De FNLI
neemt daarom deel aan het Convenant Gezond
Gewicht, een samenwerkingsverband van in totaal 26
partijen: Rijks- en lokale overheden, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties. Doel van het Convenant is
om een trendbreuk te bewerkstelligen in de ontwikkeling
van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen.
In 2015 loopt het huidige Convenant Gezond Gewicht
af en gaat het over in een overheidsstichting: Stichting
Jongeren Op Gezond Gewicht.
VOEDING EN GEZONDHEID
Gezonde sportkantines
Het ministerie van VWS heeft geld vrijgemaakt om het productaanbod
in schoolkantines en sportkantines onder de loep te nemen. Het
doel van de Gezonde Sportkantine is om de gezonde keuze de
gemakkelijke te maken en sportclubs te stimuleren gezonder
eten en drinken aan te bieden. Ook zet het project in op de
bewustwording dat een gezond voedingsaanbod past bij de sportieve
en maatschappelijke functie van de sportvereniging. In oktober 2014
waren er in 119 Nederlandse gemeenten 312 sportkantines aan de slag
met de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. In
dit project wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de activiteiten van
JOGG. De FNLI helpt partijen in het verbeteren van het aanbod, onder
andere door manieren te zoeken waarop exploitanten van kantines
eenvoudig de gezondere keuze in kunnen kopen.
Tips voor gezonde keuze bij
evenementen en festivals
Het Deelconvenant Consument en
Vrije tijd, waar de FNLI actief aan
deelneemt, publiceerde in 2014
‘Tips voor een gezonde keuze bij
evenementen en festivals’: een
handreiking voor organisatoren
om op simpele wijze aandacht
te besteden aan de gezonde
keuze. De FNLI was één van de
initiatiefnemers.
VOEDING, GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
HET PRODUCTAANBOD IN SCHOOL-EN SPORT-
KANTINES WORDT ONDER DE LOEP GENOMEN
FNLI Terugblik op 2014
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...27
Powered by FlippingBook