FNLI Jaarverslag 2014 - page 2

VOORWOORD
2014 IN VOGELVLUCHT: VEEL BEREIKT MAAR NOG VEEL TE DOEN
Veel bereikt maar nog veel te doen: een uitspraak die gedurende 2014 als rode draad
diende voor de FNLI. Met als hoogtepunt onze Jaarbijeenkomst in DeFabrique, waar
we een recordaantal gasten mochten verwelkomen, stonden we dit jaar stil bij de 10e
verjaardag van de FNLI.
We realiseren ons maar al te goed dat we als 10-jarige brancheorganisatie piepjong
zijn. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We maakten daarom van deze
feestelijke gelegenheid gebruik om vooruit te kijken. Die blik vooruit leert ons dat de
levensmiddelenindustrie voor grote uitdagingen staat, met onder andere verregaande
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering die al in gang zijn gezet.
Wat we in dit overzicht doen, is terugblikken. We tonen u enkele hoogtepunten die de
FNLI in 2014 bereikte in vogelvlucht. Voor een completer beeld van onze activiteiten,
verwijs ik u graag door naar onze onlangs vernieuwde website.
Een andere rode draad in 2014 was vertrouwen, een thema dat ook in de komende jaren
een belangrijke rol speelt. Meer dan ooit is er debat over voeding en voedselproductie.
Transparantie over hoe voedsel geproduceerd wordt en waar ingrediƫnten vandaan
komen is broodnodig. In de activiteiten die de FNLI in 2014 ondernam, speelden
communicatie, dialoog en zichtbaarheid dan ook een belangrijke rol.
Ons jubileum was zeker niet de enige mijlpaal van 2014. Zo ondertekenden
we met minister Schippers en onze ketenpartners het Akkoord Verbetering
Productsamenstelling om het voedingsaanbod over de gehele linie gezonder te
maken. Samen met minister Asscher en diverse partners lanceerden we het ambitieuze
Sectorplan Levensmiddelenindustrie om vakmanschap en werkgelegenheid in onze
industrie te stimuleren. En met onze partners in de Alliantie Verduurzaming Voedsel
zetten we het thema voedselverspilling in de spotlights.
Slechts een greep uit de veelheid van initiatieven die ons relatief kleine team het
afgelopen jaar ontplooide. Onze ambitie: de jeugdige bevlogenheid van een tiener
vasthouden en u volgend jaar een minstens zo rijk overzicht presenteren.
Philip de Ouden
Directeur FNLI
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...27
Powered by FlippingBook