FNLI Jaarverslag 2014 - page 7

BEHEERSING VOEDSELVEILIGHEID
Acrylamidebeheersing
De FNLI bleef in 2014 bij Europese en nationale
autoriteiten pleiten voor een wettelijke verplichting
dat bedrijven, indien van toepassing, het
beperken van acrylamidevorming opnemen
in hun voedselveiligheidsplan. De toolbox van
FoodDrinkEurope en de FNLI is hier een nuttig
hulpmiddel bij. De Europese Commissie is zeer
positief over deze aanpak.
Onderzoek RIVM naar silica
Het RIVM heeft de veiligheid van ‘synthetisch amorf
silica’ (SAS), kortweg silica ofwel het voedseladditief
E551, nader onderzocht. De FNLI zette een aantal
vraagtekens bij de onderzoeksaanpak en blijft over dit
onderwerp in gesprek met het RIVM en het ministerie
van Volksgezondheid (VWS).
VOEDING, GEZONDHEID EN
VOEDSELVEILIGHEID
Voedselcontactmaterialen:
FNLI & NRK/VMK themadag
Op 27 mei jl. organiseerde de FNLI in samenwerking
met NRK/VMK (Vereniging Kunststof Verpakkingen
Nederland) voor de tweede keer een Themadag
Voedselcontactmaterialen.
Voorbeelden van voedselcontactmaterialen zijn bedrukt
verpakkingsmateriaal of productiemachines. Veilig gebruik
van contactmaterialen is essentieel voor het op de markt
brengen van veilig voedsel. De tweede themadag stond
in het teken van ketensamenwerking om informatie uit te
wisselen en producten en verpakkingsmateriaal te kunnen
traceren.
THEMADAG OP 27 MEI 2014.
EEN SAMENWERKING TUSSEN
FNLI & NRK/VMK
FNLI Terugblik op 2014
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...27
Powered by FlippingBook