FNLI Jaarverslag 2014 - page 8

Herziening EU Controle Verordening –
doorbelasten controlekosten
Mogen controlekosten worden
doorbelast? Dat is de centrale vraag
bij de herziening van de Controle
Verordening 882/2004. Het Europees
Parlement wil, net als de FNLI, de
Nederlandse overheid en de Europese
Commissie, de kosten voor reguliere
inspecties niet doorbelasten aan de
‘toezichtgenieters’. Diverse andere
lidstaten zijn het daar niet mee eens.
De FNLI en FoodDrinkEurope overleggen
al geruime tijd over dit onderwerp met
de Nederlandse overheid en Europese
Commissie en Parlement.
Herziene versie
Meldwijzer NVWA
De FNLI dacht actief mee
over de herziening van de
Meldwijzer van de NVWA:
een hulpmiddel voor
bedrijven om te beoordelen
of sprake is van een mogelijk
veiligheidsrisico en of dit
gemeld moet worden.
Opheldering strengere eisen aan import
dierlijke producten uit niet-EU-landen
Eind 2013 is de Europese wetgeving rondom import van dierlijke
producten uit landen buiten de EU
. In 2014 is de
NVWA begonnen met een handhavingstraject om import van niet
(langer) toegelaten dierlijke producten tegen te houden aan de
EU-grenzen. De FNLI heeft de NVWA verzocht duidelijkheid te
verstrekken over de nieuwe eisen. De import van grondstoffen uit
landen als Indonesië voor de productie van bijvoorbeeld hartige
snacks zijn na de inmenging van de FNLI weer mogelijk.
Ketenborging
De FNLI was in 2014 nauw betrokken bij de uitwerking
van het actieplan van de Taskforce Voedselvertrouwen.
Zo werd onder leiding van de FNLI
opgericht. Ondernemers uit de voedselketen kunnen via
deze website controleren of hun zakenpartners gecertificeerd
zijn door een kwaliteitsschema dat aan bepaalde criteria
van voedselveiligheid en -integriteit voldoet, en daar hun
handelen op afstemmen. Deze criteria zijn samen met de
NVWA ontwikkeld. Op 4 september is een informatiesessie
georganiseerd over de werking van Ketenborging.nl voor de
eigenaren van kwaliteitsschema’s.
FNLI-reactie op rapport Onderzoeksraad voor de
Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’
In maart publiceerde de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid
De raad voerde het onderzoek uit naar aanleiding
van diverse incidenten in de vleesketen,
waaronder de paardenvleesaffaire. De FNLI liet
in een persreactie weten de conclusies uit het
rapport te onderschrijven, en stelde daarbij vast
dat het onderzoek reeds bekende inzichten
bevestigt. Het rapport ondersteunt daarmee de
richting die reeds is ingeslagen met de Taskforce
Voedselvertrouwen.
TOEZICHT EN CONTROLE
VOEDSELVERTROUWEN
VOEDING, GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
FNLI Terugblik op 2014
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...27
Powered by FlippingBook