Concurrentiekracht

Concurrentiekracht

De Nederlandse levensmiddelenindustrie is één van de grootste industrieën van Nederland en van grote waarde voor de BV Nederland. Niet alleen voor het bruto binnenlands product (BBP), maar ook voor de werkgelegenheid. De levensmiddelenindustrie biedt werk aan 140.000 mensen, dat is de bevolking van een gehele middelgrote Nederlandse stad. De productie bedraagt 68 miljard euro, en meer dan 100 miljard euro met de indirecte productie van toeleveranciers erbij. Voor meer feiten en cijfers, bekijk de Monitor Levensmiddelenindustrie 2018.

Om de concurrentiekracht van de Nederlandse levensmiddelenindustrie op peil te houden, heeft de FNLI de krachten gebundeld met overheid en ketenpartners binnen de Topsector Agri&Food. Lees meer op www.tki-agrifood.nl.

Lees meer over de speerpunten

 • Human Capital Agenda

  Om de koploperspositie van de Nederlandse agrifoodsector te behouden is het van belang dat medewerkers bekwaam, productief, gemotiveerd en gezond zijn en blijven. Maar ook dat er jaarlijks voldoende MBO/HBO technisch en technologisch geschoold personeel de levensmiddelensector instroomt. Daarom initieerde […]

  Lees verder
 • Innovatie

  Voor de levensmiddelenindustrie is het van belang dat wet- en regelgeving innovaties op het gebied van verduurzaming en voeding & gezondheid stimuleren in plaats van afremmen. De FNLI pleit ervoor dat discussies over bijvoorbeeld novel foods, genetische modificatie en nanotechnologie […]

  Lees verder
 • Export

  Nederland is een van de grootste foodexporteurs ter wereld. Zo’n 80% procent van de Nederlandse export gaat naar Europa, het overgrote deel daarvan naar de ons direct omringende landen. Op de Europese markten bestaan evenwel weinig groeimogelijkheden. Deze neerwaartse tendens […]

  Lees verder
 • Vestigingsklimaat

  Toegang tot gekwalificeerde arbeid en kapitaal, efficiënte wet- en regelgeving en een goede infrastructuur zijn essentieel voor bedrijven om zich te vestigen en om te blijven produceren in Nederland. Om de innovatie- en concurrentiekracht van de Nederlandse levensmiddelenindustrie op peil te houden, […]

  Lees verder