Gezondheid

Gezondheid

De impact van voeding op de gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema voor de levensmiddelenindustrie. Veel levensmiddelenfabrikanten investeren in het terugdringen van overgewicht en andere gezondheidskwesties. Het vergemakkelijken van een gezondere keuze voor consumenten staat daarbij voorop. De uitdaging is om gezondere voeding te combineren met andere consumentenbehoeften als betaalbaarheid, gemak, genieten en een gevarieerd aanbod.

Lees meer over de speerpunten

 • Voedings- en gezondheidsclaims

  De Europese Verordening Voedings- en Gezondheidsclaims (2006/1924/EC) – kortweg de Claimsverordening – beschermt consumenten tegen onjuiste claims op de verpakking van een product. In de Verordening staan een aantal elementen centraal: Claims moeten wetenschappelijk worden onderbouwd. Het is niet toegestaan […]

  Lees verder
 • Verbetering productsamenstelling

  Voedingsmiddelenproducenten werken door innovatie en veranderde productsamenstelling aan het voedingskundige effect van producten. Op een verantwoorde wijze producten aanpassen is geen kortlopend traject: veiligheid, houdbaarheid, kwaliteit en consumentenbehoeften als smaak spelen mee in het proces. De levensmiddelenindustrie werkt samen met […]

  Lees verder
 • Gezond gewicht

  In Nederland heeft 46% van de mannen en 42% van de vrouwen overgewicht. Bij kinderen en jongeren tot 20 jaar is dit 16% (CBS 2018). Overgewicht en obesitas zijn grote en complexe maatschappelijke problemen die vragen om een lange termijn […]

  Lees verder
 • Voedingswaarde-informatie

  Consumenten kunnen op het etiket informatie vinden over onder andere de samenstelling van het product, de mogelijke aanwezigheid van allergenen, de hoeveelheid van het product, de houdbaarheid, de bewaarvoorschriften, de gebruiksvoorwaarden en de naam of adres van de verkoper. Vanaf […]

  Lees verder
 • Verantwoord reclamebeleid

  Reclame voor voedingsmiddelen, in het bijzonder gericht op kinderen, speelt een rol in de publieke discussie over voeding en gezondheid. Hoewel de FNLI vindt dat er onvoldoende bewijs is om te stellen dat reclame een grote bijdrage levert aan de […]

  Lees verder