Gezond gewicht

Uit cijfers van het CBS 2014 blijkt dat 53% van de volwassen mannen en 44% van de vrouwen overgewicht heeft. Bij kinderen en jongeren tot 20 jaar is dit 12,1% (CBS 2014). Overgewicht en obesitas zijn grote en complexe maatschappelijke problemen die vragen om een lange termijn aanpak.

De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht komt voort uit het Convenant Gezond Gewicht en is een uniek samenwerkingsverband van Rijks- en lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De FNLI is partner en één van de grondleggers. Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

De JOGG-aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen één gemeente zich inzet om gezonde voeding en meer bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De aanpak van JOGG is gebaseerd op het Franse EPODE-model waar na twaalf jaar het overgewicht substantieel is afgenomen. In diverse Nederlandse JOGG-gemeenten zijn al positieve resultaten te zien. Het doel is om nog meer gemeenten te laten aansluiten en in deze gemeenten het aantal jongeren op gezond gewicht te doen stijgen.

Publiekprivate samenwerking is één van de pijlers van de JOGG-aanpak. (Levensmiddelen)bedrijven leveren landelijk en lokaal communicatiekracht, dragen financieel bij en bieden hun kennis, ervaring en netwerk aan. De FNLI brengt in nauwe samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht bedrijven uit de achterban en gemeenten met elkaar in contact.

Gerelateerde artikelen

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]

Levensmiddelenindustrie voor effectieve aanpak overgewicht

1 oktober 2015


Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd De gemeente Amsterdam tekent vandaag een petitie van de Alliantie Stop Kindermarketing. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is, net als deze Alliantie, van mening dat kinderen het recht hebben om […]

Nieuwe Richtlijnen goede voeding bevestigen ingeslagen weg verbetering productsamenstelling

5 november 2015


Reactie van de FNLI op de Richtlijnen goede voeding 2015 De nieuwe Richtlijnen bevestigen de weg die de levensmiddelenindustrie, samen met partners uit de voedselketen, reeds is ingeslagen met het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Daarin zijn afspraken gemaakt over een gezonder […]