Gezond gewicht

In Nederland heeft 46% van de mannen en 42% van de vrouwen overgewicht. Bij kinderen en jongeren tot 20 jaar is dit 16% (CBS 2018). Overgewicht en obesitas zijn grote en complexe maatschappelijke problemen die vragen om een lange termijn aanpak. Ook de levensmiddelenindustrie heeft een verantwoordelijkheid in de aanpak van het probleem en wil bijdragen aan de oplossing. Ons belangrijkste doel is om het aanbod te verbeteren en zo minder calorieën in de markt te zetten o.a. door verschuivingen in de markt. Daarom is de FNLI mede-ondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord, dat het ambitieuze doel heeft om de trend van toenemend overgewicht om te draaien in Nederland.

Jongeren op Gezond Gewicht

De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht komt voort uit het Convenant Gezond Gewicht en is een uniek samenwerkingsverband van Rijks- en lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De FNLI is partner en één van de grondleggers. Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. De aanpak van JOGG is gebaseerd op het Franse EPODE-model waar na twaalf jaar het overgewicht substantieel is afgenomen. In diverse Nederlandse JOGG-gemeenten zijn al positieve resultaten te zien. Het doel is om nog meer gemeenten te laten aansluiten en in deze gemeenten het aantal jongeren op gezond gewicht te doen stijgen.

Gerelateerde artikelen

FNLI & NOC*NSF publiceren brochure over sportsponsoring

23 september 2020


Voedingsmiddelenfabrikanten die een sportclub of sportevenement willen sponsoren, moeten zich houden aan de regels die hiervoor zijn opgenomen in de Reclamecode voor voedingsmiddelen. Om deze regels inzichtelijk te maken, publiceert de FNLI in samenwerking met NOC-NSF een brochure over sportsponsoring, […]

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]

Ook FNLI voorstander van gelijke portiegroottes

24 februari 2016


Deze week vroeg de Consumentenbond aandacht voor verwarrende portiegroottes op verpakkingen. Net als de Consumentenbond is de FNLI voorstander van het gebruik van zoveel mogelijk gelijke portiegroottes, om verwarring onder consumenten te voorkomen. Daarom werken we aan de harmonisatie van […]