Verbetering productsamenstelling

Voedingsmiddelenproducenten werken door innovatie en veranderde productsamenstelling aan het voedingskundige effect van producten. Op een verantwoorde wijze producten aanpassen is geen kortlopend traject: veiligheid, houdbaarheid, kwaliteit en consumentenbehoeften als smaak spelen mee in het proces. De levensmiddelenindustrie werkt samen met haar ketenpartners (supermarkten, horeca, catering) aan een reductie van het zoutgehalte, verzadigde vetten, de energiedichtheid en de portiegrootte van producten om het voor de consument gemakkelijker te maken een verantwoord voedingspatroon na te leven.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Begin 2014 ondertekenden de FNLI, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) samen met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Doel is om gehaltes aan zout, verzadigd vet en calorieën in producten verder te verlagen. Hierdoor ontstaat een gezonder productaanbod waardoor de gezonde keuze makkelijker wordt.

Behaalde resultaten:

Er zijn sinds 2014 twintig branchebrede afspraken gemaakt, voor bijvoorbeeld brood, kaas, zuiveldrinks, vleeswaren, groenteconserven, frisdranken, salades, sauzen en chips. Duizenden producten zijn geherformuleerd. Leden blijven zich onverminderd inzetten om waar wenselijk en mogelijk calorieën, verzadigd vet, zout en suiker te reduceren.

Voorbeelden van branchebrede resultaten:

 • 22% minder zout in Goudse Kaas (gemiddeld sinds 2006)
 • 25% minder zout in brood (sinds 2009)
 • 30% minder zout in groenteconserven
 • 100% reductie van toegevoegd suiker in groenteconseven
 • 21% minder zout in vleeswaren
 • 9% minder verzadigd vet in vleeswaren

Preventieakkoord

Met de ondertekening van het Nationaal Preventieakkoord (2018) is afgesproken het akkoord te intensiveren en versnellen:

 • Zo streven we naar acht behaalde branchebrede afspraken in 2019.
 • De frisdrankensector verscherpt de eerdere afspraak en zet in 2020 tot 25% minder en in 2025 tot 30% minder kcalorieën in de markt (ten opzichte van 2012). De sector doet ook toezeggingen over het beperken van de verkoop van ‘full calorie’ frisdranken op scholen
 • De zuivelsector herhaalt een eerdere afspraak en heeft zich wederom ten doel gesteld om een 5% reductie van toegevoegde suikers in zuiveldranken en desserts te realiseren in 3 jaar tijd.
 • De koek en banket, tussendoortjes, chocolade en suikerwerksectoren hebben concrete afspraken gemaakt ten aanzien van het verkleinen van portiegroottes.

 

Overige Speerpunten

 • Voedingswaarde-informatie

  Consumenten kunnen op het etiket informatie vinden over onder andere de samenstelling van het product, de mogelijke aanwezigheid van allergenen, de hoeveelheid van het product, de houdbaarheid, de bewaarvoorschriften, de gebruiksvoorwaarden en de naam of adres van de verkoper. Vanaf […]

  Lees verder

Gerelateerde artikelen

FNLI reactie rapport RIVM ‘Wat ligt er op ons bord’

24 januari 2017


De FNLI onderschrijft de noodzaak van samenhang in de aanpak voor een veilig, gezonder, duurzaam robuust voedselsysteem waarvoor het RIVM pleit in haar rapport ‘Wat ligt er op ons bord’. De samenwerking in de keten die het RIVM daarbij adviseert […]

Reactie op artikel Foodwatch over suikergebruik in groenteconserven

28 december 2016


In reactie op het artikel van Foodwatch, het volgende: Sinds 2014 werkt de Levensmiddelenindustrie samen met de overheid om suiker, zout en vet in producten structureel te verlagen in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Doel van het akkoord is een verbetering […]

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]