Bewerkte voedingsmiddelen (ultra-processed foods)

Steeds vaker zijn er berichten dat zogenoemde ‘(ultra) bewerkte voedingsmiddelen’ er de (mede) veroorzaker van zijn dat er meer mensen zijn met obesitas en andere welvaartsziekten dan 50 jaar geleden. De FNLI ziet geen causale relatie tussen de mate van bewerking en de “gezondheidswaarde” van een individueel voedingsmiddel. Daarnaast is de definitie van ‘bewerkt’ niet onomstreden. Het is voorbarig en onnodig dat alle ‘bewerkte’ producten in de taboesfeer worden getrokken.

Overige Standpunten

 • Zoutreductie

  Nederlandse consumenten krijgen gemiddeld 8,7 gram zout per dag binnen (RIVM, 2012), terwijl de Gezondheidsraad maximaal 6 gram per persoon per dag adviseert. Een groot deel van de zoutinname is afkomstig van bewerkte voedingsmiddelen. De FNLI spant zich daarom in […]

  Lees verder
 • Suikers in voeding

  De levensmiddelenindustrie zet gestaag stappen op het gebied van energie- en dus ook suikerreductie. Afspraken hierover, in samenwerking met de retail, horeca en cateringbranche en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, zijn vastgelegd in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. De […]

  Lees verder
 • Referentie-inname

  De levensmiddelenindustrie heeft in heel Europa een systeem op basis van eenduidige voedingswaarde-informatie geïmplementeerd: de referentie-inname (voorheen bekend als de Dagelijkse Voedingsrichtlijn). Inmiddels heeft de Europese Unie deze systematiek van vrijwillige voedingswaardedeclaratie opgenomen in de nieuwe Europese etiketteringsvoorschriften (EU Verordening […]

  Lees verder