Bewerkte voedingsmiddelen (ultra-processed foods)

Steeds vaker zijn er berichten dat zogenoemde ‘(ultra) bewerkte voedingsmiddelen’ er de (mede) veroorzaker van zijn dat er meer mensen zijn met obesitas en andere welvaartsziekten dan 50 jaar geleden. De FNLI ziet geen causale relatie tussen de mate van bewerking en de “gezondheidswaarde” van een individueel voedingsmiddel. Daarnaast is de definitie van ‘bewerkt’ niet onomstreden. Het is voorbarig en onnodig dat alle ‘bewerkte’ producten in de taboesfeer worden getrokken.

Overige Standpunten

 • Zoutreductie

  De inzet van de levensmiddelenindustrie om ondere andere zout in producten te verminderen is er een van jaren. Sinds 2014 zijn er in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling 30 afspraken voor 22 verschillende productcategorieën gemaakt voor reductie van zout (en/of […]

  Lees verder
 • Suikers in voeding

  De inzet van de levensmiddelenindustrie om onder andere suiker te verminderen is er een van jaren. Sinds 2014 zijn er in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling 30 afspraken voor 22 verschillende productcategorieën gemaakt voor reductie van suiker (en/of […]

  Lees verder
 • Referentie-inname

  De levensmiddelenindustrie heeft in heel Europa een systeem op basis van eenduidige voedingswaarde-informatie geïmplementeerd: de referentie-inname (voorheen bekend als de Dagelijkse Voedingsrichtlijn). Inmiddels heeft de Europese Unie deze systematiek van vrijwillige voedingswaardedeclaratie opgenomen in de nieuwe Europese etiketteringsvoorschriften (EU Verordening […]

  Lees verder