Zoutreductie

De inzet van de levensmiddelenindustrie om ondere andere zout in producten te verminderen is er een van jaren. Sinds 2014 zijn er in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling 30 afspraken voor 22 verschillende productcategorieën gemaakt voor reductie van zout (en/of suiker en/of verzadigd vet).

In het geheel genomen zijn er voor veel producten stevige reducties van zout (en ook suiker en verzadigd vet) behaald. Onder meer voor brood, vleeswaren, (groenten)conserven, soepen en sauzen. De totale zoutinname is met 5,7% gedaald.

Levensmiddelenindustrie ondersteunt stimulansen om verdere stappen te zetten
Maar de levensmiddelenindustrie is ambitieus en wil sneller, verdere stappen zetten. Dat is echter wel een stapsgewijs proces. Het verminderen van vet, zout of suiker is complex. En ook de acceptatie van de consument speelt een belangrijke rol. Die zal geleidelijk moeten wennen aan de productveranderingen. De FNLI kijkt daarom uit naar het nieuwe systeem als opvolger van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, waarin stapsgewijs wordt gewerkt aan productverbetering.

Ook omarmt de FNLI het voedselkeuzelogo Nutri-Score, mits dit de voedingsrichtlijnen reflecteert. Daarmee kan worden ingespeeld op de vraag van consumenten voor steeds gezondere producten en het helpt hen om een verantwoorde keuze te maken. Daarnaast zal het producenten stimuleren om verdere stappen te zetten.

 

Overige Standpunten

  • Suikers in voeding

    De inzet van de levensmiddelenindustrie om onder andere suiker te verminderen is er een van jaren. Sinds 2014 zijn er in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling 30 afspraken voor 22 verschillende productcategorieën gemaakt voor reductie van suiker (en/of […]

    Lees verder
  • Referentie-inname

    De levensmiddelenindustrie heeft in heel Europa een systeem op basis van eenduidige voedingswaarde-informatie geïmplementeerd: de referentie-inname (voorheen bekend als de Dagelijkse Voedingsrichtlijn). Inmiddels heeft de Europese Unie deze systematiek van vrijwillige voedingswaardedeclaratie opgenomen in de nieuwe Europese etiketteringsvoorschriften (EU Verordening […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

FNLI reactie rapport RIVM ‘Wat ligt er op ons bord’

24 januari 2017


De FNLI onderschrijft de noodzaak van samenhang in de aanpak voor een veilig, gezonder, duurzaam robuust voedselsysteem waarvoor het RIVM pleit in haar rapport ‘Wat ligt er op ons bord’. De samenwerking in de keten die het RIVM daarbij adviseert […]

Reactie op artikel Foodwatch over suikergebruik in groenteconserven

28 december 2016


In reactie op het artikel van Foodwatch, het volgende: Sinds 2014 werkt de Levensmiddelenindustrie samen met de overheid om suiker, zout en vet in producten structureel te verlagen in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Doel van het akkoord is een verbetering […]

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]