Zelfregulering reclame gericht op kinderen

Het is sinds 1 januari 2015 (er geldt een overgangstermijn van een half jaar) niet langer toegestaan reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. Hierbij kan gedacht worden aan lightproducten, maar ook aan groente en fruit. Sinds 2010 hebben levensmiddelenfabrikanten in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen vastgelegd dat er geen reclame wordt gericht op kinderen tot 7 jaar: dit eerdere totaalverbod blijft onverminderd bestaan.

Deze regels zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Als bedrijven zich niet aan de regels houden, kunnen consumenten een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Uit de evaluatie van het reclamebeleid in 2013 blijkt dat de eerder afgesproken reclameregels goed werden nageleefd. Uit cijfers van Spot en Nielsen blijkt dat in Nederland het totaal aan TV-reclames voor voedingsmiddelen rond kinderprogrammering vanaf april 2012 tot en met maart 2013 is afgenomen in vergelijking met de daaraan voorafgaande rapportageperiode. Het totaal aan bruto mediabestedingen daalde met circa 40 procent en het aantal reclameseconden met ruim 30 procent.

Lees ook de Visie levensmiddelenindustrie op reclame gericht op kinderen.

Overige Standpunten

  • Regels rondom online reclame

    Online uitingen (incl. social media) vallen ook onder de definitie van reclame en dus onder de zelfregulering. Bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen dient de adverteerder zich niet alleen aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen te houden, […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

Persreactie FNLI op ‘De Monitor’: Reclame gericht op kinderen reeds beperkt door industrie

16 februari 2015


Oproep in tv-programma ‘De Monitor’ mosterd na de maaltijd Sinds 1 januari 2015[1] is het verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Deze aanscherping van de […]

Levensmiddelenindustrie toetst zelfregulering reclame gericht op kinderen middels onafhankelijk onderzoek

21 oktober 2015


Per 1 januari 2015 heeft het bedrijfsleven zichzelf in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen verboden om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het totaalverbod op reclame voor voedingsmiddelen gericht op […]

Naleving zelfregulering reclame gericht op kinderen onderzocht

4 augustus 2016


Vandaag verscheen de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderzocht de Stichting Reclame Code voor de vijfde keer in hoeverre bedrijven zich houden aan […]