Zelfregulering reclame gericht op kinderen

Het is sinds 1 januari 2015 (er geldt een overgangstermijn van een half jaar) niet langer toegestaan reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. Hierbij kan gedacht worden aan lightproducten, maar ook aan groente en fruit. Sinds 2010 hebben levensmiddelenfabrikanten in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen vastgelegd dat er geen reclame wordt gericht op kinderen tot 7 jaar: dit eerdere totaalverbod blijft onverminderd bestaan.

Deze regels zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Als bedrijven zich niet aan de regels houden, kunnen consumenten een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Uit de evaluatie van het reclamebeleid in 2013 blijkt dat de eerder afgesproken reclameregels goed werden nageleefd. Uit cijfers van Spot en Nielsen blijkt dat in Nederland het totaal aan TV-reclames voor voedingsmiddelen rond kinderprogrammering vanaf april 2012 tot en met maart 2013 is afgenomen in vergelijking met de daaraan voorafgaande rapportageperiode. Het totaal aan bruto mediabestedingen daalde met circa 40 procent en het aantal reclameseconden met ruim 30 procent.

Lees ook de Visie levensmiddelenindustrie op reclame gericht op kinderen.

Overige Standpunten

  • Regels rondom online reclame

    Online uitingen (incl. social media) vallen ook onder de definitie van reclame en dus onder de zelfregulering. Bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen dient de adverteerder zich niet alleen aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen te houden, […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

Fabrikanten leggen flinke beperking kidsmarketing vast

16 december 2014


Levensmiddelenindustrie beperkt reclame-uitingen gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Vandaag is door het bestuur van de Stichting Reclamecode (SRC) een voorstel van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) tot wijziging van de bestaande Reclamecode voor Voedingsmiddelen aangenomen. Met deze wijziging […]

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]

Uitspraak Reclame Code Commissie over kinderreclame; Effectiviteit zelfregulering weer bewezen

24 september 2015


Op 23 september werd bekend dat de Reclame Code Commissie (RCC) een gebundelde reeks klachten over reclame gericht op kinderen in één publicatie van Hoogvliet Supermarkten heeft toegewezen. Op vrijdag 14 augustus jl. heeft campagneorganisatie Foodwatch deze klacht ingediend bij de […]