Moderne technologieën (nieuwe voedingsmiddelen)

Nieuwe technologieën kunnen een grote rol spelen bij productverbetering, grondstofefficiëntie en de productiviteitsverbetering in de primaire sector die nodig is om een groeiende wereldbevolking te voeden. Innovatie is hard nodig, want nieuwe technologieën maken het mogelijk om producten langer houdbaar te maken, het zoutgehalte te verlagen, een betere vetzuursamenstelling te bewerkstelligen of producten smaakvoller te maken. Binnen de Topsector Agri&Food, waar de FNLI een actieve speler in is, werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om maatschappelijke waardering voor nieuwe technologieën te doen toenemen.

Overige Speerpunten

 • Borging voedselveiligheid

  Veilig voedsel is een harde basisvoorwaarde voor een goed functionerende levensmiddelenindustrie. Producten kunnen alleen op de markt gebracht worden wanneer ze voldoen aan strikte eisen. Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van de producten.Bedrijven moeten bij de productie […]

  Lees verder
 • Voedselvertrouwen & productintegriteit

  Fraude in de voedselketenis onacceptabel, dat spreekt voor zich. Om fraude uit te bannen, moet de sector, bovenop de huidige controles in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat producten ook zijn wat ze […]

  Lees verder
 • Etikettering

  De FNLI is voorstander van eenduidige, feitelijke, begrijpelijke en objectieve informatie op het etiket. Op basis daarvan kunnen consumenten een geïnformeerde keuze maken. Sinds 13 december 2014 zijn de nieuwe Europese etiketteringsvoorschriften (verordening 1169/2011) van kracht, waarin is vastgelegd aan […]

  Lees verder