Moderne technologieën (nieuwe voedingsmiddelen)

Nieuwe technologieën kunnen een grote rol spelen bij productverbetering, grondstofefficiëntie en de productiviteitsverbetering in de primaire sector die nodig is om een groeiende wereldbevolking te voeden. Innovatie is hard nodig, want nieuwe technologieën maken het mogelijk om producten langer houdbaar te maken, het zoutgehalte te verlagen, een betere vetzuursamenstelling te bewerkstelligen of producten smaakvoller te maken. Binnen de Topsector Agri&Food, waar de FNLI een actieve speler in is, werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om maatschappelijke waardering voor nieuwe technologieën te doen toenemen.

Gerelateerde artikelen

Reactie FNLI op Commissievoorstel tot herziening Verordening Nieuwe Voedingsmiddelen

16 april 2014


De FNLI is voorzichtig verheugd met de voorgestelde wijziging van de Verordening Nieuwe Voedingsmiddelen. De bestaande wetgeving op dit gebied is sterk verouderd. Een vereenvoudigde en versnelde toelatingsprocedure moet er voor zorgen dat een aanvraag tot toelating van een nieuw […]