Verduurzaming komt alleen tot stand door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid. De Alliantie heeft daarom, samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), een ambitieuze agenda opgesteld met aandacht voor mens, dier en milieu.