Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ecologisch, ethisch en sociaal verantwoorde productie en inkoop van grondstoffen maken integraal deel uit van de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Bedrijven duiken steeds dieper in hun toeleveringsketen, en werken met eerste, tweede en derde leveranciers samen om verduurzaming in de gehele keten te borgen. Dit is niet eenvoudig, zeker niet voor kleinere bedrijven en in complexe internationale ketens. Om de transitie naar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) een impuls te geven heeft de FNLI namens al haar leden op 28 juni 2018 het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend, samen met andere brancheorganisaties in de voedingsmiddelensector (CBL en KNSV), maatschappelijke organisaties, vakbonden en rijksoverheid. Samen zijn de partijen aan de slag om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan verduurzaming van de productieketen.

Jaarlijks wordt er binnen het convenant gerapporteerd over de voortgang. Die rapportage omvat een monitoring en een beschrijving van de activiteiten die de verschillende partijen hebben ondernomen. De conclusies over de voortgang bij FNLI-leden in de jaarrapportage van het IMVO-convenant zijn gebaseerd op een rapport van het onafhankelijk bureau Sustainalize. Het volledige FNLI-rapport kan hier worden gedownload. De jaarrapportage geeft daarnaast een beknopt overzicht van alle activiteiten van de verschillende partijen weer. Om meer te weten te komen over de activiteiten van de FNLI die georganiseerd zijn en nog worden, kunt u het verslag “(h)eerlijke Internationale handelsketens van de levensmiddelenindustrie” lezen.

Gerelateerde artikelen

FNLI: ‘Leveringszekerheid grondstoffen cruciaal voor levensmiddelenindustrie’

27 mei 2014


Beschikbaarheid en prijs van essentiële grondstoffen als soja, visolie en suiker zullen de komende tijd onder grote druk komen te staan. Dit als gevolg van de stijgende vraag naar voedsel van een groeiende en rijkere wereldbevolking, en de daaruit voortvloeiende […]

Tweede Kamer geeft circulaire economie een “boost” met fosfaat-motie

9 maart 2016


Levensmiddelenindustrie: “Afval bestaat niet; alles is grondstof!” Den Haag, 9 maart 2016 – Gisteren nam de Tweede Kamer een motie aan van Remco Dijkstra (VVD) en Agnes Mulder (CDA), waarin het kabinet wordt opgeroepen zich in te spannen voor het […]

Levensmiddelenindustrie in de duurzame versnelling

25 januari 2017


Vier jaar na lancering van het initiatief ‘In de versnelling’ publiceert de FNLI vandaag een trendrapport over duurzaamheid in de levensmiddelenindustrie; ‘Verduurzaming In de Volgende Versnelling’. De koplopers die in 2013 afspraken om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering te verankeren, tonen […]