Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ecologisch, ethisch en sociaal verantwoorde productie en inkoop van grondstoffen maken integraal deel uit van de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Bedrijven duiken steeds dieper in hun toeleveringsketen, en werken met eerste, tweede en derde leveranciers samen om verduurzaming in de gehele keten te borgen. Dit is niet eenvoudig, zeker niet voor kleinere bedrijven en in complexe internationale ketens. Om de transitie naar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) een impuls te geven heeft de FNLI namens al haar leden op 28 juni 2018 het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend, samen met andere brancheorganisaties in de voedingsmiddelensector (CBL en KNSV), maatschappelijke organisaties, vakbonden en rijksoverheid. Samen zijn de partijen aan de slag om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan verduurzaming van de productieketen.

Jaarlijks wordt er binnen het convenant gerapporteerd over de voortgang. Die rapportage omvat een monitoring en een beschrijving van de activiteiten die de verschillende partijen hebben ondernomen. De conclusies over de voortgang bij FNLI-leden in de jaarrapportage van het IMVO-convenant zijn gebaseerd op een rapport van het onafhankelijk bureau Sustainalize. Het volledige FNLI-rapport kan hier worden gedownload. De jaarrapportage geeft daarnaast een beknopt overzicht van alle activiteiten van de verschillende partijen weer. Om meer te weten te komen over de activiteiten van de FNLI die georganiseerd zijn en nog worden, kunt u het verslag “(h)eerlijke Internationale handelsketens van de levensmiddelenindustrie” lezen.

Gerelateerde artikelen

FNLI verwelkomt Grondstoffenakkoord agrifoodketen

25 januari 2017


De FNLI is blij met het dinsdag ondertekende Grondstoffenakkoord en onderschrijft de ambities die hierin zijn opgenomen. Bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties committeren zich met dit akkoord aan een versnelling van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het is van […]

Levensmiddelenindustrie in de duurzame versnelling

25 januari 2017


Vier jaar na lancering van het initiatief ‘In de versnelling’ publiceert de FNLI vandaag een trendrapport over duurzaamheid in de levensmiddelenindustrie; ‘Verduurzaming In de Volgende Versnelling’. De koplopers die in 2013 afspraken om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering te verankeren, tonen […]

Alliantie Verduurzaming Voedsel verwelkomt ordening voedselkeurmerken Milieu Centraal

17 oktober 2016


De Alliantie Verduurzaming Voedsel, het samenwerkingsverband van LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca, is positief over het feit dat Milieu Centraal een ordening heeft aangebracht in het landschap aan duurzaamheidskeurmerken. De ordening is gebaseerd op de beoordelingssystematiek voor solide […]