Voedselverspilling & organische reststromen

Voedsel dat bedoeld was voor humane consumptie maar daar niet terecht komt, en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt, kan worden geclassificeerd als voedselverspilling. In de levensmiddelenindustrie kan voedselverspilling ontstaan door productiefouten, snijverlies, afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of veiligheidseisen, planningsfouten of afkeuring van producten door afnemers wegens een te korte houdbaarheid.

Veel van de reststromen die ontstaan in de levensmiddelenindustrie zijn ofwel niet voor humane consumptie bedoeld (oneetbare stromen, bijproducten), ofwel worden hoogwaardig hergebruikt. Toch blijft een bepaalde hoeveelheid voedselverspilling aanwezig. Het is zaak deze verspilling verder te minimaliseren, vanuit ethisch en duurzaamheidsoogpunt, en vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

Overige Speerpunten

  • Verpakkingen

    Het Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton (“Besluit Verpakkingen”) bepaalt dat producenten en importeurs van verpakte producten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen, […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

array(4) { [0]=> string(89) "https://www.fnli.nl/wp-content/uploads/2015/02/Foto-1_voedselverspill_jan2015-360x200.jpg" [1]=> int(360) [2]=> int(200) [3]=> bool(true) } ‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’ Lees verder

‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’

20 januari 2015


Alliantie Verduurzaming Voedsel presenteert resultaten en ambities aan staatssecretaris Dijksma. De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft de resultaten van het Jaar tegen Voedselverspilling aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken overhandigd. In 2014 zette het bedrijfsleven zich met een veelheid aan activiteiten in […]

array(4) { [0]=> string(71) "https://www.fnli.nl/wp-content/uploads/2014/06/12062014_pet-360x200.jpg" [1]=> int(360) [2]=> int(200) [3]=> bool(true) } Open brief verpakkend bedrijfsleven aan Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Milieu Lees verder

Open brief verpakkend bedrijfsleven aan Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Milieu

12 juni 2014


Het verpakkend bedrijfsleven stuurde op 12 juni een open brief aan de leden van de Tweede Kamer. In deze brief steunt een groot aantal organisaties uit het verpakkend bedrijfsleven de afspraak in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 om op termijn de […]

array(4) { [0]=> string(113) "https://www.fnli.nl/wp-content/uploads/2015/04/web-plastic-afval-kun-je-beter-scheiden-e1430396631171-360x200.jpg" [1]=> int(360) [2]=> int(200) [3]=> bool(true) } 7 op 10 Nederlanders vinden einde statiegeld prima Lees verder

7 op 10 Nederlanders vinden einde statiegeld prima

30 april 2015


Onderzoek TNS NIPO: recyclen plastic verpakkingsafval belangrijk; hoe maakt niet uit De meeste Nederlanders vinden het prima als het statiegeld op grote frisdrank- en waterflessen wordt beëindigd, en alle plastic verpakkingen in de toekomst via het Plastic Heroes systeem worden […]