Keurmerken

Certificering van grondstoffen, productieprocessen en eindproducten, met of zonder visueel consumentenkeurmerk, is een manier om onderdelen van verduurzaming in de keten te borgen. Sommige certificeringsprogramma’s zijn gekoppeld aan een consumentenkeurmerk. Keurmerken kunnen een manier zijn om producten met bepaalde verduurzamingskenmerken herkenbaar te vermarkten, waardoor consumenten kunnen kiezen voor duurzaam en bovendien investeringen in verduurzaming kunnen worden terugverdiend.

Door de veelheid aan keurmerken die nu op de markt is, zien echter veel consumenten door de bomen het bos niet meer, en weten ze niet goed wat de verschillende keurmerken betekenen. Bovendien zouden keurmerken idealiter een tijdelijk instrument moeten zijn: koplopers beginnen met een bepaalde verduurzamingsstap en communiceren hierover met afnemers en consumenten, en uiteindelijk wordt dit verduurzamingsniveau de norm en is een apart keurmerk niet meer nodig. Waar de FNLI het gebruik van certificeringsprogramma’s ondersteunt, wil zij een verdere wildgroei aan productkeurmerken voorkomen.

Consumentenkeurmerken zijn gekoppeld aan een productgerichte benadering van verduurzaming: bepaalde eigenschappen van een product worden gegarandeerd en gecommuniceerd door middel van een keurmerk. De FNLI ziet verduurzaming echter als een continu proces van verbetering van milieuprestaties, sociale omstandigheden en economische welvaart, in het gehele productieproces en in de gehele keten. Veel onderdelen van dit brede verduurzamingsproces zijn niet in een specifiek productkeurmerk te vangen.

FNLI tegen algemeen duurzaamheidskeurmerk
De FNLI is tegen de invoering van een algemeen duurzaamheidskeurmerk, waarmee statisch onderscheid gemaakt zou worden tussen ‘duurzame’ en ‘minder duurzame’ producten. Meting van milieueffecten van de levenscycli van voedingsmiddelen is uiterst complex, wegens een diversiteit aan ingrediënten van wisselende herkomst en een vaak moeilijk te definiëren gebruiksfase. Als deze milieueffecten ook nog afgewogen dienen te worden tegen niet-kwantificeerbare sociale omstandigheden en dierenwelzijn, worden objectieve en wetenschappelijk consistente uitspraken over het algemene duurzaamheidsniveau van een product of een bedrijf vrijwel onmogelijk.

Overige Standpunten

  • Het meten van verduurzaming

    Het meten van het verduurzamingsniveau van een bedrijf, productieproces of levenscyclus van een product is geen doel op zich, maar vormt een belangrijke basis voor procesoptimalisatie, ketenverantwoordelijkheid, borging van duurzaamheidsstandaarden en rapportage over verduurzamingsresultaten. Het is van groot belang dat […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

Alliantie Verduurzaming Voedsel reeds aan de slag met ordening keurmerken

7 januari 2016


Bedrijfsleven deelt zorgen ACM over duurzaamheidskeurmerken De Alliantie Verduurzaming Voedsel deelt de zorgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over mogelijke onduidelijkheid rondom de betekenis van duurzaamheidskeurmerken en het vertrouwen van consumenten hierin. Daarom nam de Alliantie al eerder […]

Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt ‘stamppot vol duurzaamheid’ aan staatssecretaris Van Dam

29 februari 2016


Bedrijfsleven tilt verduurzaming over de gehele linie naar het volgende level Vandaag overhandigde Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een ‘stamppot vol duurzaamheid’, aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Aan de hand van de ingrediënten van […]

“Bodem omhoog” voor verduurzaming voedselketen

2 juni 2014


Nieuwe voorzitter Aalt Dijkhuizen zet ambities Alliantie Verduurzaming Voedsel kracht bij. Tijdens een bijeenkomst van de Alliantie Verduurzaming Voedsel gingen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties vandaag met elkaar om de tafel over de voortgang en uitdagingen rondom verduurzaming van de […]