Keurmerken

Certificering van grondstoffen, productieprocessen en eindproducten, met of zonder visueel consumentenkeurmerk, is een manier om onderdelen van verduurzaming in de keten te borgen. Sommige certificeringsprogramma’s zijn gekoppeld aan een consumentenkeurmerk. Keurmerken kunnen een manier zijn om producten met bepaalde verduurzamingskenmerken herkenbaar te vermarkten, waardoor consumenten kunnen kiezen voor duurzaam en bovendien investeringen in verduurzaming kunnen worden terugverdiend.

Door de veelheid aan keurmerken die nu op de markt is, zien echter veel consumenten door de bomen het bos niet meer, en weten ze niet goed wat de verschillende keurmerken betekenen. Bovendien zouden keurmerken idealiter een tijdelijk instrument moeten zijn: koplopers beginnen met een bepaalde verduurzamingsstap en communiceren hierover met afnemers en consumenten, en uiteindelijk wordt dit verduurzamingsniveau de norm en is een apart keurmerk niet meer nodig. Waar de FNLI het gebruik van certificeringsprogramma’s ondersteunt, wil zij een verdere wildgroei aan productkeurmerken voorkomen.

Consumentenkeurmerken zijn gekoppeld aan een productgerichte benadering van verduurzaming: bepaalde eigenschappen van een product worden gegarandeerd en gecommuniceerd door middel van een keurmerk. De FNLI ziet verduurzaming echter als een continu proces van verbetering van milieuprestaties, sociale omstandigheden en economische welvaart, in het gehele productieproces en in de gehele keten. Veel onderdelen van dit brede verduurzamingsproces zijn niet in een specifiek productkeurmerk te vangen.

FNLI tegen algemeen duurzaamheidskeurmerk
De FNLI is tegen de invoering van een algemeen duurzaamheidskeurmerk, waarmee statisch onderscheid gemaakt zou worden tussen ‘duurzame’ en ‘minder duurzame’ producten. Meting van milieueffecten van de levenscycli van voedingsmiddelen is uiterst complex, wegens een diversiteit aan ingrediënten van wisselende herkomst en een vaak moeilijk te definiëren gebruiksfase. Als deze milieueffecten ook nog afgewogen dienen te worden tegen niet-kwantificeerbare sociale omstandigheden en dierenwelzijn, worden objectieve en wetenschappelijk consistente uitspraken over het algemene duurzaamheidsniveau van een product of een bedrijf vrijwel onmogelijk.

Overige Standpunten

  • Het meten van verduurzaming

    Het meten van het verduurzamingsniveau van een bedrijf, productieproces of levenscyclus van een product is geen doel op zich, maar vormt een belangrijke basis voor procesoptimalisatie, ketenverantwoordelijkheid, borging van duurzaamheidsstandaarden en rapportage over verduurzamingsresultaten. Het is van groot belang dat […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

Ordening duurzaamheidskeurmerken moet consument en bedrijven helpen bij het maken van keuzes

30 oktober 2015


De Alliantie Verduurzaming Voedsel is met de overheid en maatschappelijke organisaties in gesprek over duurzaamheidskeurmerken op voedsel, om te onderzoeken of een objectieve ordening kan worden aangebracht in de veelheid aan keurmerken op verpakkingen. Gezamenlijk willen partijen vaststellen hoe een […]

Staatssecretaris Van Dam en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Dijkhuizen ontvangen aanbevelingen over ketentransparantie

8 december 2016


Het afgelopen jaar lieten de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een verkenning uitvoeren rondom het thema ketentransparantie. Van etiket tot digitale productinformatie en van keurmerk tot website of app: de complexe vraag hoe bedrijven consumenten nog […]

‘(On)duurzame producten bestaan niet’

17 februari 2015


Reactie op artikel in Vonk (Volkskrant) 14-2-15 uit naam van Philip den Ouden, directeur FNLI In een artikel dat op zaterdag 14 februari jl. verscheen in Volkskrant-bijlage Vonk pleit auteur Gustaaf Haan voor een ommekeer in het debat over duurzaam […]