Informatie over COVID-19 en de levensmiddelenindustrie
Klimaatplannen van de industriële clusters gepubliceerd
26 oktober 2020

Klimaatplannen van de industriële clusters gepubliceerd

Lees verder

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie.

De FNLI focust zich op vijf werkgebieden:

IMVO Convenant Voedingsmiddelen

De FNLI ondersteunt leden bij de implementatie van IMVO-beleid en risicomanagement en rapporteert jaarlijks de voortgang.

FNLI Jaarrapportage 2020

Sectorrapportage 2020

FNLI Jaarrapportage 2019

Monitor Levensmiddelenindustrie

Dit jaarlijkse economische overzicht, in opdracht van de FNLI, geeft inzicht in cijfers en tendensen binnen de levensmiddelenindustrie.

Monitor Levensmiddelenindustrie 2019
Monitor Levensmiddelenindustrie 2018

Duurzame voedselverpakkingen

Wat zijn de ambities op het gebied van verduurzaming van verpakkingen tot 2025? En welke acties komen daar uit voort?

Branche-verduurzamingsplan 2019 – 2025


FNLI Award

FNLI Award 2019 in beeld | De FNLI-Award beloont het beste initiatief of project met potentieel grote impact op de belangrijke thema’s van de FNLI. Vanwege de corona-maatregelen vindt er in 2020 geen uitreiking plaats van de FNLI Award.

FNLI-Jaarbijeenkomst

Kijk hier de foto’s in van de FNLI-Jaarbijeenkomst 2019. Elk jaar organiseert de FNLI de FNLI-Jaarbijeenkomst, hét jaarlijkse evenement waar u relaties uit en rondom de levensmiddelenindustrie ontmoet. Vanwege de corona-maatregelen vindt er geen jaarbijeenkomst plaats in 2020.