Nieuws

(280 resultaten)
Betekenisvolle impact creëren met sectorale samenwerking

25 april 2022


Onlangs publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een een richtlijn rond due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen, waarmee de aandacht voor mensenrechten en milieu wordt vergroot. De FNLI steunt de gezamenlijke oproep van het Nederlandse bedrijfsleven en […]

De eiwittransitie: samen op zoek naar een nieuwe balans

20 april 2022


Met een groeiende wereldbevolking en een door klimaatverandering krimpend landbouwoppervlak is een toekomstbestendig gezond voedingspatroon geen idylle maar noodzaak. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft het over ‘sustainable healthy diets’. Dit zijn voedingspatronen die alle dimensies […]

Producenten en supermarkten informeren consumenten over productwijzigingen als gevolg van urgente tekorten aan zonnebloemolie

5 april 2022


Door de vreselijke situatie in Oekraïne zijn er urgente tekorten aan zonnebloemolie ontstaan. Daardoor liggen er sind een aantal dagen producten in de supermarktschappen waar andere plantaardige oliën dan zonnebloemolie voor zijn gebruikt. Producenten en supermarkten informeren consumenten daarover. Onder […]

Gevolgen situatie Oekraïne: andere plantaardige oliën vervangen zonnebloemolie in veel producten

1 april 2022


Gezamenlijk persbericht CBL, FNLI en MVO De vreselijke situatie in Oekraïne houdt de wereld al een paar weken in zijn greep. De secundaire gevolgen van de crisis worden steeds meer zichtbaar. Zo is er sprake van een verstoorde wereldmarkt. Dit […]

Voedingsmiddelenbedrijven willen een sterke impuls geven aan de energietransitie, maar de infrastructuur ontbreekt

24 maart 2022


Vandaag hebben brancheverenigingen FNLI en VNP namens negen industriële sectoren de Cluster Energie Strategie (CES) van ‘Cluster 6’ aangeboden aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Dit rapport beschrijft hoe deze sectoren de uitstoot van CO2 verder willen verminderen […]

Supermarkten zamelen vanaf 1 januari 2023 blikjes in

9 maart 2022


In 2021 is het overheidsbesluit genomen om vanaf 1 januari 2023 statiegeld op blikjes te heffen. Producent en importeurs zien de verantwoordelijkheid die zij hebben om verpakkingen die zij op de markt brengen in te zamelen en te recyclen niet […]