FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

8 december 2016


De FNLI heeft besloten om stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. De FNLI verwacht niet dat deze verdergaande reclamebeperkingen de prevalentie van overgewicht en obesitas zullen terugdringen zoals er ook geen bewezen effecten zijn van de zware beperkingen van reclame gericht op kinderen die de afgelopen tien jaar reeds zijn ingevoerd. Wel heeft de FNLI begrip voor de maatschappelijke discussie over reclame gericht op kinderen en wil daarop positief reageren.

De FNLI blijft onderstrepen dat overgewicht een probleem is dat de levensmiddelenindustrie grote zorgen baart. Een complex probleem dat alleen kan worden overwonnen door de inzet van maatregelen en interventies op een breed front, gericht op het vergroten van de kennis over voeding, op een verantwoord voedingspatroon en meer beweging. Het door het ministerie van VWS in Nederland gevoerde beleid ondersteunt een dergelijke aanpak volledig. De industrie blijft zich daarom onverminderd inzetten voor programma’s als JOGG, voedselonderwijs, gezonde sport- en schoolkantines, etc. maar ook voor het bevorderen van mediawijsheid om commerciële uitingen goed te kunnen duiden.

In principe is besloten een beperking van het gebruik van licensed media characters (tot 13 jaar) op verpakkingen en point-of-sale-materiaal in procedure te brengen om in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen op te nemen. Voorwaarde is dat eerst een toets op de mededingingsrechtelijke aspecten en op mogelijke obstakels voor het vrije verkeer van goederen in de interne markt voor worden uitgevoerd. Getoetst moet worden of de gekozen aanpak geen nadelen voor bepaalde bedrijven oplevert. Aangezien het voorstel fysieke verpakkingen van/rond producten betreft en niet uitingen op radio, tv, print of sociale media, treffen de regels ook producten met Nederlandstalige teksten op verpakkingen die in andere EU-landen worden geproduceerd. Dat vereist een toetsing aan de interne marktprincipes van de EU, zoals dat voor wetgeving ook nodig zou zijn. De FNLI zal deze toetsing zo spoedig mogelijk laten uitvoeren.

Gerelateerde artikelen

Open brief verpakkend bedrijfsleven aan Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Milieu

12 juni 2014


Het verpakkend bedrijfsleven stuurde op 12 juni een open brief aan de leden van de Tweede Kamer. In deze brief steunt een groot aantal organisaties uit het verpakkend bedrijfsleven de afspraak in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 om op termijn de […]

Levensmiddelenindustrie voor effectieve aanpak overgewicht

1 oktober 2015


Reclame gericht op kinderen reeds ver aan banden gelegd De gemeente Amsterdam tekent vandaag een petitie van de Alliantie Stop Kindermarketing. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is, net als deze Alliantie, van mening dat kinderen het recht hebben om […]

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]