FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

8 december 2016


De FNLI heeft besloten om stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. De FNLI verwacht niet dat deze verdergaande reclamebeperkingen de prevalentie van overgewicht en obesitas zullen terugdringen zoals er ook geen bewezen effecten zijn van de zware beperkingen van reclame gericht op kinderen die de afgelopen tien jaar reeds zijn ingevoerd. Wel heeft de FNLI begrip voor de maatschappelijke discussie over reclame gericht op kinderen en wil daarop positief reageren.

De FNLI blijft onderstrepen dat overgewicht een probleem is dat de levensmiddelenindustrie grote zorgen baart. Een complex probleem dat alleen kan worden overwonnen door de inzet van maatregelen en interventies op een breed front, gericht op het vergroten van de kennis over voeding, op een verantwoord voedingspatroon en meer beweging. Het door het ministerie van VWS in Nederland gevoerde beleid ondersteunt een dergelijke aanpak volledig. De industrie blijft zich daarom onverminderd inzetten voor programma’s als JOGG, voedselonderwijs, gezonde sport- en schoolkantines, etc. maar ook voor het bevorderen van mediawijsheid om commerciële uitingen goed te kunnen duiden.

In principe is besloten een beperking van het gebruik van licensed media characters (tot 13 jaar) op verpakkingen en point-of-sale-materiaal in procedure te brengen om in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen op te nemen. Voorwaarde is dat eerst een toets op de mededingingsrechtelijke aspecten en op mogelijke obstakels voor het vrije verkeer van goederen in de interne markt voor worden uitgevoerd. Getoetst moet worden of de gekozen aanpak geen nadelen voor bepaalde bedrijven oplevert. Aangezien het voorstel fysieke verpakkingen van/rond producten betreft en niet uitingen op radio, tv, print of sociale media, treffen de regels ook producten met Nederlandstalige teksten op verpakkingen die in andere EU-landen worden geproduceerd. Dat vereist een toetsing aan de interne marktprincipes van de EU, zoals dat voor wetgeving ook nodig zou zijn. De FNLI zal deze toetsing zo spoedig mogelijk laten uitvoeren.

Gerelateerde artikelen

Invoering statiegeld op kleine PET-flesjes

29 april 2020


De Stichting NederlandSchoon voert namens het verpakkend bedrijfsleven, dus ook namens de Nederlandse levensmiddelenindustrie, de strijd tegen zwerfafval in Nederland. Uit recent onderzoek blijkt het resultaat van deze strijd echter achter te blijven bij de doelstellingen voor kleine PET-flesjes. Het […]

Jaarlijkse monitoring kinderreclame laat verbetering in de naleving zien

24 augustus 2017


Den Haag, 24 augustus 2017 –  Voor de zesde keer op rij publiceert de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. De Stichting Reclame Code onderzocht in opdracht […]

BVA en FNLI publiceren Gids Content Creators en Voedingsmiddelenadverteerders

18 april 2017


De inzet van vloggers binnen het reclamedomein brengt nieuwe uitdagingen voor adverteerders met zich mee. Daarom brengen BVA Bond van Adverteerders en FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de ‘Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators’ uit. Doel van de gids is om adverteerders […]