Over de FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse voedingsmiddelensector. De FNLI:

 • vertegenwoordigt circa 500 bedrijven (multinational, midcap en mkb) en 18 brancheorganisaties;
 • is een proactieve pleitbezorger voor de voedingsmiddelensector, één van de grootste industrietakken van Nederland;
 • behartigt de belangen die de individuele bedrijven en branches overstijgen;
 • is aanspreekpunt voor overheid, politiek, handelspartners, ngo’s en media;
 • is actief in Den Haag en Brussel;
 • is lid van VNO-NCW en de Europese koepelorganisaties FoodDrinkEurope en AIM.

Werkgebieden van de FNLI
De FNLI richt zich op een aantal werkgebieden binnen de thema’s:

 1. Voeding en Gezondheid
 2. Duurzaamheid
 3. Krachtige sector

English: about FNLI

The Federation of the Dutch Food and Drink Industry (FNLI) is the umbrella organisation for processing and importing companies and trade associations in the Dutch food and drink industry and represents their interests. The FNLI:

 • represents approximately 500 companies (multinational, midcap and SME) and 18 trade associations;
 • is an advocate for the food and drink industry, one of the largest industrial sectors in the Netherlands;
 • is point of contact for and works in partnership with government, politics, trade partners, NGOs and media;
 • is a partner in consultations on issues affecting the Dutch food and drink industry;
 • maintains close contacts with industry experts and Dutch and European institutions and operates in The Hague and Brussels;
 • participates in government advisory and consultative committees;
 • is a member of the following Dutch and European associations:
  VNO-NCW: Confederation of Netherlands Industry and Employers
  FoodDrinkEurope: umbrella organisation for Europe’s food and drink industry
  AIM: the European Brands Association

FNLI working areas
The FNLI focuses on a number of working areas within the themes:

 1. Nutrition and Health
 2. Sustainability
 3. Powerful industry

 


Download een infographic over de Nederlandse levensmiddelenindustrie

Download an infographic on the Dutch Food and Drink industry

Download de "Monitor Levensmiddelenindustrie 2021". Dit jaarlijkse economische overzicht, in opdracht van de FNLI, geeft inzicht in cijfers en tendensen binnen de levensmiddelenindustrie.