Over de FNLI

Welkom op de website van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De FNLI:

  • vertegenwoordigt circa 500 bedrijven en 18 brancheorganisaties;
  • is een proactieve pleitbezorger voor de levensmiddelenindustrie, een van de grootste industrietakken van Nederland;
  • behartigt de belangen die de individuele bedrijven en branches overstijgen;
  • is aanspreekpunt voor overheid, politiek, handelspartners, ngo’s en media;
  • is actief in Den Haag en Brussel.

Missie van de FNLI
De Nederlandse levensmiddelenindustrie floreert mede doordat de FNLI als belangenbehartiger, expert en verbinder ruimte, voorwaarden en vertrouwen creëert


Feiten en cijfers over de Nederlandse levensmiddelenindustrie: download hier het meest recente, jaarlijkse economische overzicht.

Download onderstaand de overzichten uit eerdere jaren:
Monitor Levensmiddelenindustrie 2018